Ook mensen die zware misdaden hebben begaan, houden in principe het recht om hun kinderen te blijven zien. Maar als de ene ouder de andere ouder doodt, heeft een kind vaak geen behoefte aan het bezoeken van de dader in een gevangenis of tbs-instelling.

De Raad voor de Kinderbescherming gaat voortaan bij partnerdoding beoordelen of contact met de verdachte of veroordeelde ouder in het belang is van een kind. De kinderrechter spreekt zich vervolgens uit over de omgangsregeling.

Bloks wetsvoorstel krijgt brede steun. De Kamer vindt het goed dat de belangen van de vaak zwaar getraumatiseerde kinderen centraal komen te staan.

Twee jaar

Het oordeel van een kinderrechter over de omgangsregeling bij partnerdoding geldt voor (maximaal) twee jaar. In die periode kan de veroordeelde ouder de rechter niet vragen om de beslissing te herzien. Dit moet het kind rust bieden.

Geef de kinderrechter de mogelijkheid om voor drie jaar te beslissen over de omgangregeling, suggereert El Yassini (VVD). Een begrijpelijk voorstel, vindt Van Toorenburg (CDA), maar onverstandig. De kans wordt dan namelijk groter dat de Eerste Kamer of het Europees Hof negatief over het wetsvoorstel zal oordelen, zo vreest zij. Blok valt haar daarin bij: het gaat om de balans tussen verschillende mensenrechten.

Het leveren van maatwerk is belangrijk, zegt Van Nispen (SP): laat de omstandigheden meewegen bij het bepalen van de termijn waarna een veroordeelde ouder om herziening kan vragen.

Curator

Het is belangrijk dat de wensen van een kind goed gehoord worden, zegt Bergkamp (D66). Zij wil daarom dat er altijd een "bijzondere curator" wordt aangesteld en krijgt daarvoor bijval van Markuszower (PVV) en Özütok (GroenLinks). Het is aan de kinderrechter om te bezien of een curator toegevoegde waarde heeft, antwoordt de minister.

De Kamer stemt op 16 mei over het wetsvoorstel.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.