Oppositie tegen splitsing energiebedrijven

30 september 2015, wetsvoorstel - Minister Kamp (Economische Zaken) wil verschillende onderdelen van de Elektriciteits- en Gaswet wijzigen. Het heetste hangijzer daarin is de splitsing van energiebedrijven. Ondanks bezwaren van de oppositie houdt Kamp daaraan vast.

De wetswijziging die de Kamer bespreekt, is onderdeel van het omvangrijke wetgevingstraject Stroom. Kamp past de huidige Elektriciteits- en Gaswet aan op de toekomst en de transitie naar duurzame energie. Dat is noodzakelijk in een energiemarkt die volop in beweging is, vindt Van Veldhoven (D66). Op dit moment gebeurt er zelfs zo veel op energiegebied dat Smaling (SP) zich afvraagt of "de wetgeving het tempo van de maatschappij wel kan bijhouden". De woordvoerders bespreken allerlei zaken: wind op zee, verduurzaming, netverzwaring en ondergrondse hoogspanningskabels. Maar het onderwerp dat het debat het meest bepaalt, is de splitsing van de energiebedrijven Eneco en Delta.

Groot deel oppositie tegen splitsing energiebedrijven

Volgens de Splitsingswet uit 2008 moeten energiebedrijven worden opgesplitst in een publiek netwerkbedrijf en een commercieel leveringsbedrijf. Eneco en Delta zijn de enige Nederlandse energiebedrijven die nog niet zijn opgesplitst. Kamp wil dat zij dat nu ook gaan doen. Een groot deel van de oppositie vindt dat echter ongewenst. Van Veldhoven wijst erop dat splitsing ooit bedoeld was als een middel om tot een kwalitatief goed netwerk en leveringszekerheid te komen, maar dat het nooit een doel op zich was. Ook Dik (ChristenUnie) begrijpt niet waarom de minister "met oogkleppen op" blijft aankoersen op splitsing.

Splitsing heeft gevolgen voor werkgelegenheid en verduurzaming

Mulder (CDA) maakt zich zorgen over de werkgelegenheid: "Als we een splitsing afdwingen moeten Eneco en Delta veel mensen ontslaan". Ook Smaling (SP) vindt het op het spel zetten van banen "een volstrekt onbegrijpelijke route". Bosman (VVD) werpt tegen dat banenverlies niet alleen aan een splitsing te wijten is, want in de gehele sector staan banen onder druk. Ook Jan Vos (PvdA) realiseert zich dat "veranderen pijn doet", maar hij vindt het wel noodzakelijk. Kamp zegt toe met de bedrijven in gesprek te gaan over de werkgelegenheid. Naast ontslagen vrezen de energiebedrijven dat hun ontwikkeling naar duurzame energieopwekking vertraging oploopt. Het spijt Van Tongeren (GroenLinks) dat zij op deze manier "gekortwiekt worden in hun inspanningen voor schone energie".

Wind op zee en duurzame energie komen dichterbij

Deze wet is ook nodig om netbeheerder TenneT een elektriciteitsnetwerk op zee te kunnen laten aanleggen. "Een belangrijke stap om in de praktijk meer duurzame energie voor elkaar te krijgen", zegt Kamp. Hoewel Mulder en Van Tongeren liever een apart en kleiner wetsvoorstel hadden gekregen over het netwerk op zee, zijn zij wel blij met de voortgang. Naast de inzet op windenergie wil Dik ook werk maken van het versneld energieneutraal maken van woningen. Klever (PVV) heeft moeite met de "opgelegde energietransitie". Zij vindt dat de rekening voor de energieomslag te veel bij de lage inkomens terechtkomt.

De Kamer spreekt op een ander moment verder over het wetsvoorstel.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

Naar boven