Oppositie kritisch over schrappen werelddekking

14 juni 2016, wetsvoorstel - Minister Schippers (Volksgezondheid) wil de werelddekking van de zorgverzekering beperken tot Europa. Maar de oppositie ziet daar weinig in.

Het borgen van de betaalbaarheid en daarmee van de toegankelijkheid van het Nederlandse zorgstelsel. Hieraan moet het beperken van de dekking van de zorgverzekering tot de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, met een verwachte opbrengst van 60 miljoen, volgens de minister een bijdrage leveren. Het is goed om een grens te trekken, zegt Arno Rutte (VVD). Maar Leijten (SP), Klever (PVV), Dijkstra (D66), Bruins Slot (CDA), Voortman (GroenLinks) en Kuzu (GrK├ľ) zien weinig in Schippers' plannen: ze brengen mensen in de problemen, de uitvoeringskosten zijn hoog, er vindt risicoselectie plaats en de besparing is slecht onderbouwd.

Aandacht voor chronisch zieken en migranten

Hoe pakt het schrappen van de werelddekking uit voor gehandicapten en chronisch zieken? Verschillende woordvoerders vrezen dat het voor hen onmogelijk of erg duur wordt om buiten Europa te reizen. Maak voor hen een uitzondering in de wet, suggereert Bouwmeester (PvdA). De minister denkt dat zij de werelddekking kunnen regelen via een aanvullende verzekering of een reisverzekering. Maar voor dat soort verzekeringen bestaat geen acceptatieplicht, betogen Leijten en Dijkstra, waardoor er risicoselectie plaatsvindt en chronisch zieken geen verzekering kunnen afsluiten. Kuzu vreest dat het schrappen van de werelddekking negatief uitpakt voor oudere migranten die een deel van het jaar in hun land van herkomst verblijven.

Uitzondering voor werknemers

Mensen die voor hun werk buiten Europa verblijven, houden recht op de werelddekking van hun zorgverzekering. Zo wordt volgens Schippers voorkomen dat werkgevers naast de volledige inkomensafhankelijke premie van een zorgverzekering ook moeten bijdragen aan een verzekering die de dekking van de zorgverzekering vervangt. Rutte is blij dat ook zzp'ers hieronder komen te vallen. Waarom geldt deze uitzondering niet ook voor mensen die buiten Europa studeren, stage lopen of vrijwilligerswerk doen?, vragen Leijten, Dijkstra en Bruins Slot. Voortman denkt dat de regel onuitvoerbaar is: hoe tonen mensen aan dat ze in het buitenland werken?

Alternatieven aangedragen voor besparing

Niet alleen is het beperken van de werelddekking volgens veel woordvoerders ongewenst, ook lijkt het onzeker of de ingeboekte besparing van 60 miljoen wordt gehaald. Een aantal woordvoerders doet daarom voorstellen voor alternatieve bezuinigingen. Klever zoekt het in de zorg voor vluchtelingen: het is onrechtvaardig dat zorgkosten van Nederlanders in het buitenland niet meer zouden worden vergoed, terwijl asielzoekers in Nederland gratis zorg krijgen. Het geld kan wellicht ook worden binnengehaald door verhoging van de tabaksaccijns, suggereert Bruins Slot.

Het debat gaat op een later moment verder met de reactie van de minister op de eerste termijn van de Kamer.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.