Jarenlang zijn omwonenden en medewerkers van het Dordtse chemiebedrijf DuPont blootgesteld aan een hoge concentratie van de giftige stof perfluoroctaanzuur (PFOA). De fabriek heet inmiddels Chemours en PFOA wordt sinds 2012 niet meer gebruikt, maar daarmee zijn de effecten en de zorgen nog niet weg. "Ik wil hierin naast mensen staan, maar tegelijkertijd geen valse verwachtingen wekken", zegt Dijksma.

Al in 1984 wist DuPont van de risico's, maar het bleef de stof gebruiken. Volgens Laçin (SP) was het economisch belang belangrijker. Dat had natuurlijk nooit mogen gebeuren, vindt ook Von Martels (CDA). Het vertrouwen van de omwonenden is hierdoor ernstig geschaad, constateert Van Eijs (D66).

Wat is er zo gevaarlijk aan PFOA? Dat is niet precies duidelijk omdat niet bekend is bij welke concentratie de stof schadelijk is. Maar het RIVM zegt dat het negatieve gevolgen kan hebben voor cholesterol, lever en geboortegewicht. Volgens Dijkstra (VVD) en Van Aalst (PVV) hebben de mensen in Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht behoefte aan meer duidelijkheid.

Opvolger GenX

De fabriek gebruikt als alternatief voor PFOA tegenwoordig de stof GenX. Dat omwonenden ook deze stof wantrouwen, begrijpt Kuiken (PvdA) heel goed. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat GenX gevaarlijk is, maar volgens Arissen (PvdD) is er aanleiding om te denken dat GenX schadelijk is voor de organen en dat het kankerverwekkend kan zijn. Daarom zou wat haar betreft het voorzorgprincipe moeten gelden.

Drinkwater

Via het afvalwater loost Chemours GenX in de Merwede. Dit zou een bedreiging voor het drinkwater kunnen zijn. Kröger (GroenLinks) en Kuiken pleiten daarom voor een moratorium op verdere lozing van GenX. Staatssecretaris Dijksma schetst dat de provincie daarvoor het bedrijf zou moeten sluiten, maar dat dit juridisch waarschijnlijk niet houdbaar is.

De Kamer stemt op 23 mei over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.