Een beperking van het bijmengen van conventionele biobrandstoffen (voedsel- en landbouwgewassen) tot 5% en een stimulans voor geavanceerde biobrandstoffen, zoals algen. Met haar wetsvoorstel wil Van Veldhoven voorkomen dat het gebruik van biobrandstoffen op grote schaal leidt tot ontbossing en landroof.

Alle sectoren moeten meedoen in de strijd tegen klimaatverandering, zegt de staatssecretaris. En zolang de vervoerssector nog niet volledig elektrisch is, moeten ook daarvoor maatregelen worden genomen.

Ziengs (VVD) benadrukt het belang van voorspelbaar beleid. Bedrijven die hebben geïnvesteerd in conventionele biobrandstoffen mogen niet steeds geconfronteerd worden met beleidswijzigingen. Daarom is hij ook tegen extra duurzaamheidseisen op nationaal niveau.

Maar het gebruik van biobrandstof is niet onomstreden.

  • Kröger (GroenLinks): voedsel in de tank is doodzonde, want we offeren landbouwgrond op

  • Wassenberg (PvdD): de biodiversiteit neemt af door grote arealen met biobrandstofgewassen zoals mais

  • Laçin (SP): geen voedsel in de tank zolang er honger op aarde is

  • Van Aalst (PVV): de huidige biobrandstoffen zijn de vijand van het milieu

Ook Van Veldhoven erkent dat biobrandstoffen niet zaligmakend zijn. Biobrandstoffen moeten alleen worden gebruikt als ze echt beter zijn voor het klimaat, aldus de staatssecretaris. Zij is blij dat Nederland in de top vijf staat van landen die de meest duurzame biobrandstoffen gebruiken.

Soja- en palmolie

Alle leden hebben problemen met het gebruik van soja- en palmolie als biobrandstof, omdat er landbouwgrond en regenwoud worden opgeofferd voor grootschalige plantages.

Soja- en palmolie worden in Nederland niet als biobrandstof gebruikt, zegt Van Veldhoven. Wassenberg is bang dat dit met de nieuwe regels wél gebeurt. Dat wil ik voorkomen, zegt de staatssecretaris, maar een verbod kan ik niet instellen.

Sturen op CO2

Von Martels (CDA) en Van Eijs (D66) wijzen op het doel van het biobrandstofbeleid: het terugdringen van de CO2-uitstoot. Die uitstootvermindering moet zo goedkoop en effectief mogelijk gebeuren, vinden zij. En dát moet centraal staan in het beleid, ook rond biobrandstofgebruik.

Ook Kröger wil graag dat in het beleid gestuurd wordt op CO2-reductie. Maar met de staatssecretaris erkent zij dat er daarvoor pas na 2020 mogelijkheden komen. Een verandering in het beleid vóór dat moment, zou slechts vertraging opleveren, meent zij.

E10

Nederlandse tankstations moeten overstappen op E10-benzine, een brandstof met 10% bijgemengde bio-ethanol. Ziengs vraagt aandacht voor de gevolgen voor kleine pomphouders, die hiervoor flinke investeringen moeten doen. En wat gebeurt er met de auto's die niet op E10 kunnen rijden?, vraagt Van Aalst.

Over de invoering van E10-benzine, voorzien voor eind 2018, overlegt de staatssecretaris met de sector. In die gesprekken komen de gevolgen voor kleine pomphouders zeker aan de orde, zegt zij. En voor auto's die niet geschikt zijn voor E10 blijft Euro95 gewoon beschikbaar.

De Kamer stemt op 12 december over het wetsvoorstel en de moties die bij het debat zijn ingediend.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist