Nederland moet in het buitenlandbeleid focussen op wat haalbaar is, minder op wat wenselijk is, zegt Ten Broeke (VVD). Hij wil een selectiever beleid, vooral gericht op de landen rondom Europa. En als een gesprek met een "ongemakkelijke" leider effect kan hebben, dan moet een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken "die bloedige hand schudden", aldus de VVD'er.

Maar wat moet Nederland dan bijvoorbeeld doen met de oorlog in Jemen?, vraagt Ploumen (PvdA). Moeten we zwijgen over wat wenselijk is als het niet haalbaar is?

Veiligheidsraad

Veel leden wijzen in het begrotingsdebat op de tijdelijke zetel die Nederland in 2018 in de VN-Veiligheidsraad heeft. Die biedt kansen voor Nederlandse wensen op het wereldtoneel. Nederland mag op diplomatiek niveau in 2018 "vechten in de zwaarste gewichtsklasse" aldus Van Helvert (CDA).

Wat moeten de Nederlandse speerpunten in de Veiligheidsraad zijn?

 • Van Helvert en Voordewind (ChristenUnie): een wereldwijde inzet voor vervolgde christenen
 • Ploumen: een effectieve bestrijding van geweld tegen vrouwen
 • Kuzu (DENK): aandacht voor "autoritaire schurkenstaat" Israël in het Midden-Oosten
 • De Roon (PVV): stel de islamisering van de wereld aan de orde en sta op tegen de "antisemitische trekjes" van de VN

War on Terror

De oorlog tegen terrorisme wordt nu al zestien jaar gevoerd en is oneindig geworden, stelt Karabulut (SP). Er zijn miljarden aan uitgegeven, maar hij heeft alleen maar geleid tot meer jihadstrijders, meer aanslagen, een sterker Al Qaida en meer vluchtelingen.

Sjoerdsma (D66) vindt juist dat de Nederlandse bijdrage aan de oorlog tegen terrorisme belangrijk is geweest, en niet interveniëren levert vaak nog meer ellende op.

Kernwapens

122 VN-lidstaten spraken zich in juni uit voor een anti-kernwapenverdrag. Nederland stemde tegen. Karabulut wil dat Nederland daarop terugkomt. Van Ojik (GroenLinks) en Voordewind vragen naar de inzet van Nederland voor non-proliferatie.

Nederland moet niet meewerken aan Amerikaanse plannen om kernwapens in Nederland te moderniseren, vinden Van Ojik en Karabulut. Karabulut: "Stuur die malle dingen terug". Maar kijk niet weg van wat er op dit moment in Rusland gebeurt, reageert Sjoerdsma.

Aandachtspunten

De sprekers brengen in het debat uiteenlopende onderwerpen ter sprake.

 • Voordewind wil dat de regering nogmaals bevestigt dat vluchtelingen alleen worden teruggestuurd naar landen die echt veilig zijn
 • Van der Staaij (SGP) is blij met het ruimere budget voor ontwikkelingssamenwerking
 • Ten Broeke wil meer aandacht voor de belangen van Nederlanders in het buitenland
 • Van Rooijen (50PLUS) vraagt of we het Verenigd Koninkrijk nog wel moeten zien als een serieuze gesprekspartner bij de brexit-onderhandelingen
 • De Roon en Van der Staaij waarschuwen voor de uitbreiding van de macht van Iran
 • Kuzu wil een verbod op vlaggen en symbolen van alle terroristische organisaties, dus ook die van de PKK

Minister Zijlstra reageert op 15 november op de inbreng van de Kamer.

Zie ook:

 • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
 • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
 • Kijk het debat terug via Debat Gemist