In de praktijk zijn de IGZ en de IJZ al een aantal maanden samengegaan. De minister legt de positie van de IGJ nu formeel vast in de wet. Hiervoor is brede steun. Het is dan ook vooral een technisch wetsvoorstel, zegt Peters (CDA). Iets wat De Jonge beaamt.

De fusie biedt kansen om betere afspraken te maken over de toegang tot en de kwaliteit van zorg, hoopt Westerveld (GroenLinks), met name voor kinderen met complexe problemen. Hermans (VVD) steunt het streven naar een hogere kwaliteit van het toezicht. Zij wil dat dit toezicht zich niet concentreert op checklists maar op de kwaliteit van leven.

Meerdere toezichthouders

Naast de IGJ hebben ook de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie voor het Onderwijs en de Inspectie Justitie en Veiligheid een rol in het toezicht op het sociaal domein. Ook de gemeenten hebben toezichthoudende taken. Kan dit leiden tot problemen?

  • Peters: het toezicht is nog steeds versnipperd
  • Bergkamp (D66): het is niet altijd duidelijk waar men een probleem of misstand moet melden
  • Kooiman (SP): gemeenten weten vaak niet precies welke zorgaanbieders er zijn gevestigd

De werkelijkheid houdt zich niet altijd aan de domeinindeling die de overheid heeft bedacht, zegt De Jonge. Daarom is het goed dat de IGZ en de IJZ samengaan tot één inspectie. In de praktijk werken de verschillende inspecties volgens hem goed samen en houden ze integraal toezicht.

Openbaarmaking toezichtsinformatie

In het verleden is afgesproken dat toezichtsinformatie actief openbaar gemaakt moet worden. Wanneer gaat dit gebeuren?, vraagt Bergkamp. Kooiman hecht vooral aan het publiceren van calamiteitenrapporten. De Jonge hoopt de openbaarmaking van de reguliere toezichtsinformatie voor de zomer te regelen. Voor de openbaarmaking van calamiteitenrapporten is waarschijnlijk meer tijd nodig.

De Kamer stemt op 6 maart over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist.