De Europese Commissie schetst drie scenario's voor de toekomstige Europese samenwerking op defensiegebied.

  • Vrijblijvende samenwerking op ad-hocbasis
  • Meer structurele samenwerking met een licht coördinerende rol van de EU
  • Synchronisatie van defensieplanningen met een sterke coördinatie van de EU

Gaat het om belachelijke plannen van eurofielen, zoals Popken (PVV) de Europese defensienota omschrijft, of om een noodzakelijke beweging richting samenwerking vanwege de toenemende instabiliteit, zoals Belhaj (D66) het stuk kwalificeert?

De bedreigingen zijn te groot om alles op eigen houtje te doen, zegt Van den Hul (PvdA). Waar het kan, moeten de Europese landen samenwerken, vindt ook Karabulut (SP), maar zij voelt niets voor de plannen voor een Europees defensiebudget en een Europees leger.

Geen van de scenario's van de Europese Commissie is een aanzet tot een Europees leger, betoogt Hennis. En er is volgens haar geen sprake van overdracht van soevereiniteit, iets waar vooral Popken en Karabulut wars van zijn.

NAVO

De NAVO is primair voor de collectieve verdediging van Europa, zegt Van den Bosch (VVD), maar meer Europese samenwerking is daarop een nuttige aanvulling. En daarbij is de samenwerking van Nederland met Duitsland en België een voorbeeld voor andere landen, voegt Knops (CDA) toe.

Hennis noemt de NAVO "de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid". Europese samenwerking ziet ook zij als een versterking van die trans-Atlantische band. Van den Bosch benadrukt het belang van minder verschillende wapen- en communicatiesystemen. Dat kan kosten besparen en zal de slagkracht vergroten.

Materieel

Er is veel winst te behalen als de Europese landen ook beter samenwerken bij de aanschaf van wapensystemen, zegt Diks (GroenLinks). Knops wijst op het belang van standaardisatie, maar die mag niet leiden tot gedwongen winkelnering.

Een open, competitieve defensiemarkt met een gelijk speelveld. Daar streeft Hennis naar. Een Europees defensiefonds zou daar een bijdrage aan kunnen leveren. En kan volgens de minister bovendien kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De Kamer stemt 6 juli over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk het debat terug via Debat Gemist