Maximale betaaltermijn voor grote bedrijven

31 januari 2017, initiatiefwetsvoorstel - Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) willen grote ondernemingen een maximale betaaltermijn van 60 dagen opleggen in hun contracten met het midden- en kleinbedrijf en zzp'ers.

In overeenkomsten tussen grote ondernemingen en mkb-bedrijven of zzp'ers moet een maximumbetaaltermijn van 60 dagen staan. Dat willen de initiatiefnemers vastleggen in het Burgerlijk Wetboek.

Als grootbedrijven toch een langere betaaltermijn dan 60 dagen afsluiten, dan wordt deze nietig verklaard en op 30 dagen gesteld. Vanaf dat moment moeten de bedrijven rente over de rekening betalen.

Niemand kan tegen dit sympathieke voorstel zijn, meent Graus (PVV). Ook Nijboer (PvdA) is er blij mee: grote ondernemingen buiten hun marktmacht ten opzichte van kleine ondernemingen en zzp'ers te vaak uit. Het is een stap op weg naar een eerlijke economie, zegt Geurts (CDA).

Kanttekeningen

Hoewel alle leden het voorstel voor een maximale betalingstermijn steunen, worden er wel kanttekeningen bij geplaatst. Zo vrezen Ziengs (VVD) en Gesthuizen (SP) dat sommige grootbedrijven automatisch zullen kiezen voor de maximale betalingstermijn.

Er zijn te weinig mogelijkheden om buiten de rechter om je recht te halen als er niet op tijd wordt betaald, meent Gesthuizen. Zij bepleit een rol voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het verzamelen en bundelen van klachten. Dat is laagdrempeliger voor de gedupeerden, vindt zij.

Sommige grootbedrijven betalen bewust te laat. Tegen dat soort machtsmisbruik moet de ACM optreden, zegt Nijboer.

Ziengs wil dat de ACM na een jaar het effect van de wet toetst. Als uit die toets blijkt dat ondernemers nadeel van de wet ondervinden, wil hij de wet aanpassen.

De initiatiefnemers en minister Kamp van Economische Zaken zullen op een later moment reageren op de inbreng van de fracties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.