Maatregelen tegen groeiend lerarentekort

29 juni 2017, debat - Het oplopende lerarentekort in het primair onderwijs is een groot probleem. De Kamer debatteert met staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker van Onderwijs over bestaande en nieuwe maatregelen.

Het tekort aan basisschoolleraren dreigt in 2025 op te lopen tot ruim 12%. Kamer en bewindslieden zijn het eens dat maatregelen moeten worden genomen, maar wat is de beste aanpak?

Lonen verhogen

Het is tekenend dat het personeelstekort niet zo groot is in bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs, stelt Kwint (SP): daar zijn de salarissen hoger. Het idee van loonsverhoging ligt voor de hand.

 • Westerveld (GroenLinks): maak in september, in de komende begroting, 500 miljoen vrij voor een structurele loonsverhoging

 • Becker (VVD): niet een algehele loonsverhoging is gewenst, maar een beloning voor goed presterende leraren

 • Beertema (PVV): weg met alle pedagogen en procesmanagers, dan is er genoeg geld om de laagste loonschaal af te schaffen

  Het is niet genoeg volgens Van den Hul (PvdA), maar ze is blij dat het kabinet de nullijn heeft losgelaten. Klopt, zegt Dekker, daardoor was er 5% loongroei mogelijk in 2015-2016.

  De staatssecretaris wijst erop dat onderwijzers kunnen doorgroeien naar hogere salarisschalen. Een goede maatregel, vinden Rog (CDA) en Becker. Maar waarom zit pas 26% van de leerkrachten daarin, in plaats van de beoogde 40%? Schoolbesturen moeten daar meer werk van maken, antwoordt de staatssecretaris.

  Bussemaker kan niet toezeggen dat de lonen structureel omhooggaan in de komende begroting.
   

Werkdruk verlagen

Basisschoolleraren zijn nog te vaak bezig met administratie, surveilleren in de pauze of de vaatwasser inruimen, zegt Van Brenk (50PLUS). Volgens Van Meenen (D66) is de werkdruk verlagen de sleutel om het onderwijzersvak aantrekkelijker te maken.

 • Van Brenk: koppel jonge leraren aan oudere, waardoor de eersten sneller een vast contract krijgen en de laatsten langer kunnen doorwerken

 • Van den Hul: voorkom met goede begeleiding dat starters en zijinstromers vroegtijdig afhaken

 • Van Meenen: investeer in kleinere klassen.

 • Kuzu (DENK): regel meer onderwijsassistenten

 • Van Raan (PvdD): laat mensen uit het p.o. zelf onderzoeken welke bureaucratische regels kunnen worden geschrapt
 • Dekker wijst op de Operatie Regels Ruimen, waarmee nu al overbodige regels worden geschrapt en nieuwe bureaucratie wordt voorkomen.

Instroom pabo bevorderen

Sinds de invoering van hogere taal- en rekenvaardigheidseisen is het aantal nieuwe pabostudenten sterk teruggelopen, constateert Westerveld. Zij vindt de eisen te zwaar en pleit voor gratis bijspijkercursussen tijdens de opleiding. Bisschop (SGP) vraagt de minister de aangescherpte eisen juist te handhaven. Dat doet Bussemaker. Zij wijst op een ondersteuningsprogramma waarmee aspirant-pabostudenten goed worden voorbereid.

Bruins (ChristenUnie) ziet te weinig mbo'ers en havisten naar de pabo gaan. Hij denkt dat het taal- en rekenonderwijs in mbo en havo beter moet aansluiten op de pabo.

Rog stelt voor om de opleiding te splitsen in een deel voor jongere kinderen en een deel voor oudere kinderen. Hij verwacht dat meer mannen zich dan bij de pabo melden voor de laatste leerweg.

Carrièreperspectief bieden

Volgens Becker en Kuzu wordt het leraarschap vooral aantrekkelijker als de carrièrekansen worden vergroot. Zij zien dat veel leraren willen doorgroeien tot onderwijsontwikkelaar of onderzoeker en vragen het kabinet dat meer mogelijk te maken.

De Kamer stemt 4 juli over de ingediende moties.

Zie ook:

 • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

 • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

 • Kijk het debat terug via Debat Gemist

Naar boven