Steun voor veranderingen langdurige zorg

11 september 2014, wetsvoorstel - Een Kamermeerderheid steunt de plannen van staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) voor de langdurige zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Vooral SP en PVV zijn kritisch.

Niet alleen een sluitstuk maar ook een nieuw begin. Zo beschrijft de staatssecretaris de Wet langdurige zorg (Wlz). Enerzijds is het de laatste wet in een reeks gericht op hervorming van de langdurige zorg. Anderzijds biedt de Wlz de basis voor zorginnovaties die de kwaliteit moeten verbeteren en de keuzevrijheid vergroten. Dik (ChristenUnie) bepleit een grote betrokkenheid van de Kamer bij de vernieuwingsagenda die daarvoor nodig is. Evalueer eerst alle veranderingen van de afgelopen jaren, suggereert Leijten (SP), zodat het wiel niet telkens opnieuw wordt uitgevonden. Voor Agema (PVV) is het essentieel dat de verblijfsrechten van ouderen in instellingen wettelijk worden vastgelegd.

Regie in eigen hand is belangrijk uitgangspunt
Mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg, moeten meer eigen regie over hun leven krijgen. Alle woordvoerders delen dit uitgangspunt van de Wlz, maar er zijn wel vragen over het zorgkantoor. Dit kan besluiten dat het niet verantwoord is om thuis te blijven wonen, maar in hoeverre mag je zelf kiezen voor een onveilige situatie?, vraagt Van 't Wout (VVD) zich af. Bergkamp (D66) betwijfelt of het zorgkantoor in staat is om de veiligheid in een thuissituatie goed te beoordelen. Men kan terugvallen op de expertise van zorgaanbieders, antwoordt de staatssecretaris. Leijten wil meer aandacht voor eigen regie van mensen in instellingen.

Discussie over financiering per instelling of persoon
Moet zorggeld rechtstreeks naar instellingen gaan, of is het beter om dit te koppelen aan personen? Dik en Keijzer (CDA) zijn voorstander van meer persoonsgerichte bekostiging. Die prikkelt volgens hen zorgaanbieders om de kwaliteit te verbeteren en tegemoet te komen aan wensen van cli├źnten, omdat die anders vertrekken. Geef meer ruimte voor experimenten, zegt Van Dijk (PvdA). Maar Leijten gelooft er niet in. Kwetsbare mensen stemmen volgens haar "niet met hun voeten", ook omdat er lange wachtlijsten zijn. Van Rijn is voor een open discussie. Hij ziet de voordelen van een persoonsgerichte bekostiging, maar de continu├»teit van zorg(instellingen) is voor hem ook belangrijk.

Twijfels over een goed verloop van de invoering
Agema heeft weinig vertrouwen in een vlekkeloze invoering van de Wlz: stort het systeem niet per 1 januari 2015 in elkaar? Klaver (GroenLinks), Bergkamp en Krol (50PLUS/Baay) pleiten voor een jaar uitstel. Maar volgens Van Rijn is de geplande invoering verantwoord. Bovendien, zo zegt Van der Staaij (SGP), is er een samenhang met andere wetsvoorstellen, zoals de Wmo, die ook per 1 januari ingaan. Dik, Keijzer en Leijten vragen aandacht voor kinderen en jongvolwassenen met een zware geestelijke handicap van wie nog onduidelijk is of ze onder de Wlz gaan vallen. Zo niet, aldus de staatssecretaris, dan betaalt de gemeente hun zorg.

Het debat gaat op 23 september verder met de tweede termijn van de staatssecretaris.

ZIE OOK:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
Naar boven