Klimaatbeleid treft lage inkomens

15 juni 2017, debat - Lage inkomens betalen relatief veel voor de overgang naar duurzame energie. Moeten ze daarvoor compensatie ontvangen? Minister Kamp (Economische Zaken) zegt de kosten goed in de gaten te houden.

Nederland neemt allerlei maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Huishoudens met lage inkomens betalen ruim 5% van hun inkomen aan klimaatbeleid en de hoogste inkomens slechts 1,5%. Ook komt 80% van de verduurzamingssubsidies terecht bij de hoogste inkomens.

Beckerman (SP) wil dat een parlementaire onderzoekscommissie gaat onderzoeken hoe de lasten van het klimaatbeleid eerlijker kunnen worden verdeeld.

Als je een laag inkomen hebt, is het volgens Kamp logisch dat je een relatief groot deel kwijt bent aan de energierekening. Volgens hem wordt via koopkrachtplaatjes bewaakt dat armere Nederlanders er niet te veel op achteruitgaan.

Compenserende maatregelen

Veel woordvoerders komen met voorstellen om kleinverdieners te ontlasten.

  • Kröger (GroenLinks): compenseer armere mensen via uitkeringen en gerichte subsidies
  • Bisschop (SGP): verhoog de belastingvrije voet in de energiebelasting voor lage inkomens
  • Wassenberg (PvdD): isoleer sociale huurwoningen, zodat de energierekening daalt
  • Dik (ChristenUnie): schaf de verhuurderheffing af, zodat woningcorporaties geld hebben om sociale huurwoningen versneld te verduurzamen
  • Mulder (CDA): maak het makkelijker dat mensen zich verenigen in duurzame-energiecoöperaties
  • Van Aalst (PVV): maak energie voor iedereen goedkoper door de "opslag duurzame energie" af te schaffen

Maar Bosman (VVD) vindt het veel nuttiger om ervoor te zorgen dat de kosten voor groene energie dalen. En dat is volgens hem precies wat het regeringsbeleid doet. Kamp wil onderzoeken hoe duurzaamheidssubsidies meer terecht kunnen komen bij lage inkomens.

Bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt weinig voor verduurzaming van de energievoorziening. Het ontvangt zelfs driekwart van de subsidies. De energieprijs voor bedrijven in Nederland is de afgelopen jaren gedaald, zeker ten opzichte van andere Europese landen. Dat is goed voor de concurrentiepositie, zegt Kamp.

Dik, Wassenberg en Kröger willen af van de lage tarieven voor grootverbruikers. Maar daarvoor waarschuwt de minister: als ik de grootverbruikerskorting afschaf, gaan bedrijven als Tata Steel weg uit Nederland en verdwijnt werkgelegenheid.

De Kamer stemt op 20 juni over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Bekijk het debat via Debat Gemist