Kamer spreekt over jeugdzorgzaken

4 december 2017, begrotingen - De Kamer spreekt met de ministers De Jonge (Welzijn) en Dekker (Rechtsbescherming) over begrotingsonderdelen die met jeugdzorg te maken hebben.

Na de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 gaat veel goed, maar het kan en moet veel beter, zegt Peters (CDA). Westerveld (GroenLinks) waardeert de goede voornemens van het kabinet, maar: het komt aan op de uitvoering. Ingrijpen in de jeugdzorg was nodig, meent De Jonge. Nu is het zaak om orde, rust en regelmaat "in het jeugdzorglandschap" te brengen.

Na de decentralisatie

Thielen (VVD) is vooral positief over de jeugdzorg na de decentralisatie. Ze wijst op de inzet voor gezinnen, de regie van gemeenten en de kwaliteit van de zorg. Maar Agema (PVV) stelt dat er "te weinig geld in de verbouw is gestopt". Wensdenken en goede voornemens zijn nu niet genoeg.

De Jonge komt in het komende voorjaar, na de tussenevaluatie van de Jeugdwet, met een programma Zorg voor de jeugd: wie doet wat waar in de jeugdzorg?

Financiële problemen

Gemeenten die door de bezuinigingen bij de decentralisatie te weinig geld voor de jeugdzorg hebben, moeten we snel helpen, stelt Kuzu (DENK). Raemakers (D66) wil dat probleem in kaart gebracht zien. Of zijn de tekorten een geldverdelingsprobleem?, vraagt Peters. De Jonge wil eerst de oorzaken goed én snel onderzoeken voordat hij tot passende maatregelen kan komen.

Administratieve lasten en aanbestedingen

Bureaucratie en regeldruk zijn er nog steeds in de jeugdzorg, constateren de woordvoerders. Kooiman (SP) wordt "pissig" dat kinderen zonder gezicht verdwijnen in papieren en cijfers. De Jonge wijst op het komende wetsvoorstel voor administratievelastenverlichting. Ook de sector zelf kan hierin initiatieven nemen.

Stop in ieder geval met de verplichte Europese aanbestedingen in het sociaal domein, dat "aanbestedingsspook" dat zo veel geld, moeite en tijd kost, bepleit Dijksma (PvdA). Je kunt ook langjarige contracten sluiten, suggereert Peters. Inderdaad, zegt De Jonge, pak allereerst de ruimte in de huidige regels.

Pleegzorg, kinderbescherming

Verschillende woordvoerders vragen naar het lopende actieplan voor werving van pleegouders. Agema vindt het niet goed dat veel aspirant-pleegouders snel worden afgewezen. Werving en ondersteuning krijgen ook in het komende jeugdzorgprogramma een belangrijke plaats, verzekert De Jonge.

"Eén kind per klas" (Westerveld). "Een volle Kuip" (De Jonge). Het meeste geweld in de samenleving gebeurt via huiselijk geweld en kindermishandeling, weet De Jonge. Samen met Dekker komt hij in het voorjaar met een programma om dit te bestrijden.

Hoe omgaan met onterechte uithuisplaatsingen?, vraagt Agema. Waarheidsvinding is belangrijk, stelt Dekker. Maar uiteindelijk staan bij acute jeugdzorg niet bewijsvergaring, maar het belang en de veiligheid van het kind voorop.

Kinderen voorop

Het gaat in de jeugdzorg om het kind. Kooiman wil daarom dat zorggeld niet terechtkomt in de zakken van "teveelverdieners" in de jeugdzorg. Praat niet óver maar mét jongeren, adviseert Raemakers, bijvoorbeeld via een jaarlijks jongerenvragenuurtje in de Tweede Kamer.

Volgens Van der Staaij (SGP) is het belang van kinderen gediend met hulp bij relatieproblemen tussen ouders. Hij wil dat dit in het basispakket van de zorgverzekering komt. De Jonge vindt dat geen goed idee. Dekker wijst op het belang van beperking van schade voor kinderen bij vechtscheidingen.

De Kamer stemt op 12 december over de moties en op een later moment over de begroting.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist

Naar boven