Sinds 1881 is het opzettelijk beledigen van de Koning in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Majesteitsschennis kan maximaal vijf jaar gevangenisstraf of €19.500 boete opleveren. Op het beledigen van iedere andere Nederlanders staan aanzienlijk lagere straffen. Dat vindt Verhoeven (D66), indiener van het voorstel, niet meer van deze tijd. Een groot deel van de Kamer is het daarmee eens.

Voorstanders van het wetsvoorstel

SP, PVV, GroenLinks, D66 en de PvdA zijn enthousiast over het wetsvoorstel.

  • Markuszower (PVV): wij staan voor een zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting van alle Nederlanders

  • Van Raak (SP): het vrije debat dient een hoger doel dan de individuele gevoelens van het staatshoofd

  • Buitenweg (GroenLinks): hulpverleners op straat verdienen een hoger niveau van bescherming dan politici en de Koning

  • Groothuizen (D66): een moderne Koning kan zelf wel bepalen wanneer hij zich beledigd voelt

  • Ploumen (PvdA): goed om een wet uit 1881 te heroverwegen; vijf jaar cel is nogal veel

Tegenstanders van het wetsvoorstel

Toen de strafbaarstelling in 1881 werd ingevoerd, redeneerde men dat door belediging van de Koning het overheidsgezag wordt ondermijnd. Van Dam (CDA) is het ermee eens dat de constitutionele rol van de Koning inmiddels erg is veranderd, maar de Koning is daarom volgens hem niet minder belangrijk geworden.

SGP en ChristenUnie zijn tegen het initiatiefvoorstel. Van der Staaij (SGP) vindt vrijheid van meningsuiting belangrijk, maar respect voor staatsinstellingen zeker ook. Segers (ChristenUnie) wijst op de verbindende rol van de Koning in een steeds verdeelder Nederland.

De Koning als dienaar van het publiek belang

Koopmans (VVD) neemt een tussenpositie in. Hij merkt op dat door het artikel over majesteitsschennis helemaal te schrappen, zoals het initiatiefwetsvoorstel doet, de Koning in de praktijk minder wettelijke bescherming zal genieten dan andere dienaren van het publieke belang, bijvoorbeeld een ambulanceverpleger of een politieagent op straat.

Daarom wil Koopmans het wetsartikel over majesteitsschennis wel schrappen, maar de Koning onder de extra bescherming van de groep dienaren van het publieke belang laten vallen. Ploumen (PvdA) is het met zijn voorstel eens en ook Markuszower voelt ervoor. Groothuizen gaat "erover nadenken".

De initiatiefnemer reageert op een nader te bepalen tijdstip op de vragen die door de Kamer zijn gesteld.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist