Kamer debatteert over medische implantaten

21 maart 2019, debat - De Kamer spreekt met minister Bruins (Medische Zorg) over de problemen met medische implantaten en het toezicht daarop.

Op initiatief van tv-programma Radar en dagblad Trouw hebben meer dan 250 journalisten uit 36 landen onderzoek gedaan naar medische implantaten en hulpmiddelen. Uit dat onderzoek blijkt dat er heel wat mis is met bijvoorbeeld borstimplantaten, heupprotheses en pacemakers. Mensen kunnen daar een leven lang last van hebben of zelfs aan overlijden.

Minister Bruins komt met meer onderzoek en voorlichting, bijvoorbeeld over het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Maar dat gaat verschillende woordvoerders niet ver genoeg.

Volgens Van Gerven (SP) gaat het in de hulpmiddelenindustrie te veel om de belangen van de fabrikanten in plaats van om de gezondheid van mensen. De patiënt is de dupe van het grote geld dat daarin omgaat, vindt ook Agema (PVV).

Notified bodies

De toelating en controle van hulpmiddelen zijn in handen van notified bodies. De overheid heeft deze keurings- of testinstituten aangewezen om te testen of producten aan de richtlijnen voldoen. Volgens Ploumen (PvdA) werkt dit niet goed, omdat de fabrikanten deze notified bodies betalen. Ook zou het toezicht veel te beperkt zijn.

Ellemeet (GroenLinks) pleit ervoor om een publieke notified body op te zetten. Maar dat is Bruins niet van plan, omdat in Europa voor deze vorm gekozen is en omdat de regels volgend jaar scherper worden.

Raemakers (D66) en Arno Rutte (VVD) maken zich vooral zorgen over het grote tekort aan mensen om de controles op implantaten goed uit te voeren, mede veroorzaakt door de naderende brexit.

Opsporen van implantaten

Zijn er problemen met een implantaat? Dan moeten mensen die implantaten dragen snel gevonden kunnen worden. Volgens Agema (PVV) is daarvoor een uniforme barcodering nodig, maar die is er niet.

Sommige implantaten kennen wel dergelijke kwaliteitsregisters, zoals in de orthopedie en de cardiologie, zegt Van den Berg (CDA), zodat per patiënt getraceerd kan worden welk implantaat wanneer is ingezet. Bruins wil hierover ook met andere beroepsgroepen van medisch specialisten in gesprek.

Transparantie

Omdat artsen en fabrikanten voldoende onafhankelijk van elkaar moeten zijn, wil Ploumen (PvdA) graag dat er een wettelijk verplicht transparantieregister komt waarin de connecties tussen die twee worden bijgehouden.

Op zich kunnen connecties tussen artsen en fabrikanten nuttig zijn, vindt Arno Rutte (VVD), want artsen moeten bijvoorbeeld leren hoe ze met een bepaald hulpmiddel moeten omgaan. Maar die connecties moeten wel aan regels voldoen.

De Kamer stemt op 26 maart over de ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist