Kamer debatteert over de aanpak van de coronacrisis

2 september 2020, debat - De aanpak van de coronacrisis is opnieuw onderwerp van debat tussen de Kamer en premier Rutte en de ministers Grapperhaus (Justitie), De Jonge (VWS) en Van Ark (Medische Zorg).

Veel onderwerpen komen aan bod: van de testcapaciteit tot het salaris van het zorgpersoneel. Maar vooral de foto's van het huwelijk van minister Grapperhaus spelen een grote rol in het debat.

Grapperhaus' huwelijk

Tijdens het huwelijksfeest van minister Grapperhaus hebben hij en zijn gasten niet steeds de anderhalvemeterregel in acht genomen, blijkt uit foto's. En dat steekt behoorlijk, vindt Asscher (PvdA), want juist Grapperhaus, die zelf zo kritisch is op overtreders van de coronaregels, heeft een voorbeeldfunctie.

Met hoeveel gezag kan de minister mensen nog op de regels wijzen, vraagt Klaver (GroenLinks). Hoe kunnen politiemensen en boa's hun handhavende werk doen als hun eigen baas, Grapperhaus, zich niet aan de regels houdt, vult Jetten (D66) aan.

Veel woordvoerders plaatsen vraagtekens bij de geloofwaardigheid van Grapperhaus. Hoe gaat hij die herstellen, is de vraag van onder anderen Dijkhoff (VVD) en Marijnissen (SP). Volgens Wilders (PVV) is de minister het vertrouwen van de burger definitief kwijt.

Baudet (FvD) en Van Haga zien het anders: als Grapperhaus het virus écht gevaarlijk zou vinden, dan zou hij dit niet gedaan hebben. Kennelijk gelooft hij zelf ook niet in zijn eigen regels. Zij roepen het kabinet op om per direct met "al die absurde maatregelen" te stoppen.

Grapperhaus erkent dat het is misgegaan: "Het spijt me dat ik de fout in ben gegaan. Ik heb het verkeerd ingeschat en liet me meeslepen door de gebeurtenissen van die dag. Hadden we het maar gewoon met z'n tweeën gedaan." Op de vraag of hij zijn geloofwaardigheid kan herwinnen, is zijn reactie: "Dat is aan de Kamer, maar ik denk van wel, al zal ik mijn gezag moeten uitdeuken."

Coronastraffen

Als een minister het al niet volhoudt om zich aan de regels te houden, dan kun je het ook niet van burgers vragen, is de gedachte van verschillende woordvoerders. Zij pleiten daarom voor geen of lagere boetes en het laten vallen van de justitiële aantekening, het strafblad.

De coronastraffen zijn veel te streng, vindt Van Kooten. Azarkan (DENK) vreest dat vooral jongeren daar last van krijgen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Net als Ouwehand (PvdD), Krol en Van der Staaij (SGP) vragen zij het kabinet om goedwillende burgers hun boete en/of strafblad kwijt te schelden.

Volgens Grapperhaus kan hij uitgedeelde boetes niet verscheuren, maar hij is wel bereid om na te denken over bijstelling van het beleid: "Er zijn zeker oplossingen denkbaar. Daar moeten de Kamer en ik dan naar kijken." Al moet dit volgens hem niet opgaan voor mensen die bewust regels overtreden of handhavers belagen.

Testcapaciteit

De druk op de testcapaciteit loopt steeds verder op, zegt minister De Jonge. Op zich is het goed dat veel mensen zich willen laten testen, vindt Heerma (CDA), maar hoe gaan we dit oplossen? De Jonge wil inzetten op het verder uitbreiden van de laboratoriumcapaciteit. Ook sneltests kunnen uitkomst bieden.

Bij schaarste moeten mensen uit vitale sectoren als de zorg en het onderwijs voorrang krijgen bij de teststraat, vinden Asscher (PvdA), Klaver (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS). De Jonge gaat dit met het OMT en de GGD's bespreken.

Het kabinet wil in verpleeghuizen personeel en bewoners meer laten testen. Ook mag men daar preventief beschermingsmiddelen gaan gebruiken. Daar is de Kamer blij mee. Marijnissen (SP), Segers (ChristenUnie) en Jetten (D66) vragen om dat ook te doen in de gehandicaptenzorg, de ggz en de thuiszorg.

Minister Van Ark is het eens met de wenselijkheid van meer preventief gebruik van beschermingsmiddelen. Ze is in overleg met experts over de manier waarop zij die middelen ook kan toepassen in andere zorggebieden, want in de praktijk heeft het wel flinke gevolgen voor de voorraden.

Zorgpersoneel

Marijnissen (SP) benadrukt opnieuw haar standpunt dat werknemers in de zorg meer salaris verdienen. Alleen een coronabonus vindt zij niet genoeg. Zij wil dat het kabinet op Prinsjesdag met een structurele salarisverhoging voor zorgpersoneel komt. Minister Van Ark geeft aan dat er rond die tijd in ieder geval een brief naar de Kamer komt hierover.

De Kamer stemde na afloop van het debat meteen over de ingediende motie van afkeuring en de motie van wantrouwen. Beide werden verworpen. Over de overige ingediende moties wordt op donderdag 3 september of dinsdag 8 september 2020 gestemd.

Zie ook: