Kamer bespreekt cultuurbegroting

19 november 2018, begroting - De Kamer debatteert met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de cultuurbegroting voor 2019.

Tijdens de bespreking van de cultuurbegroting komt een veelheid van onderwerpen aan de orde: van een eerlijke betaling voor kunstenaars tot de wenselijkheid van een breed cultuuraanbod tot de zorg voor monumenten. Kunst en cultuur zijn "van onmetelijke waarde voor de samenleving", zegt de minister. Daarom investeert het kabinet er 80 miljoen extra in.

Arbeidsvoorwaarden

Eerdere bezuinigingen hebben de inkomsten van kunstenaars en musici onder druk gezet, stelt Bergkamp (D66). Zij omarmt net als Asscher (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) de Fair Practice Code, een initiatief uit de cultuursector voor een eerlijkere beloning.

De arbeidsvoorwaarden zijn inderdaad een knelpunt in de cultuursector, zegt Van Engelshoven. Misschien kan onderschrijving van de Fair Practice Code door culturele instellingen als voorwaarde worden gehanteerd voor de toekenning van rijkssubsidies. De Raad voor Cultuur zal onderzoek doen naar de consequenties daarvan.

Immaterieel erfgoed

Bloemencorso's, schutterijen en gildes leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse volkscultuur, zegt Aartsen (VVD), maar bij de toekenning van subsidies krijgen zij veel minder aandacht dan bijvoorbeeld operagezelschappen. Niemand is gebaat bij een tegenstelling tussen culturele topinstellingen en immaterieel erfgoed zoals carnaval, vindt de minister. Het verenigingsleven is volgens haar vooral een verantwoordelijkheid van lokale overheden.

De overheid faciliteert de viering van islamitische feesten, maar keert zich volgens Bosma (PVV) tegen de traditie van Zwarte Piet. Kan de minister deze volkscultuur verdedigen? Immaterieel erfgoed kan slechts bestaan als het met zijn tijd meebeweegt, vindt minister Van Engelshoven.

Teunissen (PvdD) stelt een ander soort cultuur aan de orde: de eetcultuur. Is de minister bereid om van plantaardig eten, met een optionele keuze voor vlees of vis, de norm te maken bij diners van het ministerie van OCW? Een goed idee, vindt Van Engelshoven.

Muziek

Muziekonderwijs op school brengt kinderen in aanraking met kunst en stimuleert hun ontwikkeling. Asscher (PvdA) wil dat de minister er meer geld voor beschikbaar stelt. Muziekonderwijs is vooral een regionale kwestie, vindt Van Engelshoven, en kan ondersteund worden met privaat geld en door lokale muziekverenigingen.

Zo'n 150 artiesten sloten zich aan bij een petitie van Kwint (SP) tegen tussenhandelaren die concert- en festivaltickets tegen woekerprijzen aanbieden. Dat toont toch aan dat er voldoende draagvlak is voor een wettelijk verbod? Van Engelshoven begrijpt de ergernis, maar ziet geen heil in een landelijk verbod. Ze richt zich op voorlichting en wil het probleem in Europees verband bespreken.

Monumenten en collecties

Plaatsen en monumenten van historisch belang, bijvoorbeeld bekend van de Tachtigjarige Oorlog, moeten beter zichtbaar en toegankelijker worden, zegt Geluk (CDA). Daar is al veel aan gedaan, reageert Van Engelshoven, maar zij wil ervoor zorgen dat het in het voorjaar van 2019 preciezer in kaart is gebracht.

Dik (ChristenUnie) wil weten wat er gebeurt met de duizenden kerken die in de komende jaren mogelijk een andere bestemming krijgen. Er is 9,5 miljoen euro beschikbaar voor herbestemmingsplannen, zegt de minister.

Drie belangrijke archieven op het gebied van theater, muziek en grafische vormgeving zijn tijdelijk ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam. Bergkamp (D66) en Asscher (PvdA) vragen zich af of er zicht is op een structurele oplossing. Wat er precies mee gebeurt is nog onbekend, maar de archieven moeten goed ontsloten worden en bewaard blijven, antwoordt Van Engelshoven.

De Kamer stemt op 27 november over de ingediende moties en op een later moment over de begroting.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist