Grotere rol voor Europa in vredesproces Israël

20 mei 2015, debat - Het stokken van het vredesproces in Israël baart de Kamer zorgen. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) pleit voor een gemeenschappelijk Europees beleid.

In de zomer van 2014 vond de Gaza-oorlog plaats. In het 50 dagen durende conflict vielen in Gaza ruim 2.000 doden, veelal burgerslachtoffers, en werden 66 Israëli's gedood. Het is inmiddels negen maanden geleden, dus is het tijd om conclusies te trekken, vindt Servaes (PvdA). De VN onderzoekt of er sprake is van oorlogsmisdaden. Volgens Van Bommel (SP) blijkt uit rapporten van mensenrechtenorganisaties al duidelijk dat dit het geval is: "Dat geldt voor raketaanvallen vanuit de Gazastrook, maar vooral voor het Israëlische leger dat op grote schaal het internationaal recht veronachtzaamde". Hoe moet het verder in deze verscheurde regio? De fracties hebben daar uiteenlopende opvattingen over.

Het vredesproces ziet er niet goed uit

Volgens Knops (CDA) is de "patstelling compleet". De vredesonderhandelingen onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zijn mislukt en de nieuwe Israëlische regering van Netanyahu lijkt geen Palestijnse staat te willen. "Je schrikt je te pletter van sommige uitspraken van zijn ministers", zegt Servaes. Hij vindt het tijd dat de EU druk gaat zetten. Koenders beaamt dat er gekozen moet worden voor een Europese rol. Ten Broeke (VVD) benadrukt dat er alleen vrede kan komen door verder te gaan met onderhandelen. Vrede moet van onderop groeien, vult Bisschop (SGP) aan, en daarom moet het zaaien van haat gestopt worden.

D66, GroenLinks en Kuzu willen Palestina nu als staat erkennen

"We kunnen niet blijven aanmodderen in dit conflict", zegt Sjoerdsma (D66), en daarom moet Nederland Palestina nu als staat erkennen. Grashoff (GroenLinks) sluit zich daarbij aan: Nederland pleit al jaren voor een tweestatenoplossing, maar die komt geen millimeter dichterbij, omdat de nieuwe Israëlische regering zich niet lijkt in te spannen voor vrede. Koenders houdt vast aan het kabinetsstandpunt dat Nederland Palestina pas op een strategisch moment wil erkennen. Maar wanneer is dat dan?, wil Kuzu (GrKÖ) weten. Van Klaveren (GrBvK) bepleit juist het tegenovergestelde en roept het kabinet op om te stoppen met "dit anti-Israëlbeleid".

Wederopbouw in Gaza komt niet van de grond

De materiële schade in Gaza is groot, maar de wederopbouw verloopt dramatisch, vindt Sjoerdsma. Het voor wederopbouw toegezegde geld komt niet binnen en er is onvoldoende bouwmateriaal aanwezig. Ten Broeke wijst op het nut van de door Nederland gefinancierde scanner voor de Gazaanse export en import. Voordewind (ChristenUnie) vraagt zich af hoe de cyclus van bouwen, bombarderen en weer betalen doorbroken kan worden. Een VN-vredesmissie kan voorkomen dat de nieuw gebouwde infrastructuur weer wordt vernietigd, denkt Kuzu. Volgens De Roon (PVV) kan de cyclus heel makkelijk doorbroken worden: "Stop met betalen, want ze verdienen onze steun niet".

De Kamer stemt op 26 mei over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.