GroenLinks stelt vragen over vergoeding kinderopvangtoeslag

1 februari 2022, mondelinge vragen - Gaan de mensen met de laagste inkomens erop achteruit bij de hervorming van de kinderopvangtoeslag? Maatoug (GroenLinks) vraagt minister Van Gennip (Sociale Zaken) om opheldering.

Volgens het coalitieakkoord wil het kabinet toe naar een vergoeding van 95% van de kinderopvangkosten voor werkende ouders. Maatoug vraagt wat dat betekent voor mensen met de laagste inkomens, die nu 96% vergoed krijgen. Kan de minister toezeggen dat deze mensen er op zijn minst niet op achteruitgaan?

Het stelsel van de kinderopvangtoeslagen wordt fundamenteel herzien, zegt Van Gennip, om het eenvoudiger en inkomensonafhankelijk te maken. Zij wil alle veranderingen in samenhang bezien. Zo zal de verhoging van het minimumloon juist voor de laagste inkomens belangrijk zijn.

Zie ook:

Naar boven