GroenLinks: onderzoek aardbevingsschade Emmen

22 november 2016, mondelinge vragen - Van Tongeren (GroenLinks) wil dat minister Kamp (Economische Zaken) een onafhankelijk onderzoek start naar de aardbevingsschade in Emmen.

Drie onafhankelijke geologen hebben grote vraagtekens bij een rapport over de aardbevingsschade in Emmen dat in opdracht van de NAM is opgesteld. Volgens dat rapport zou de gemelde schade aan gebouwen niet samenhangen met de beving van 30 september 2015.

Van Tongeren wil een onafhankelijk onderzoek naar de schadegevallen die na de aardbeving gemeld zijn. Zij vindt het opmerkelijk dat alle beschadigde gebouwen "toevalligerwijs precies in een cirkel rond het epicentrum" liggen.

Kamp gaat de Technische commissie bodembeweging vragen om het rapport over de aardbevingsschade in Emmen uitgebreid te bestuderen. Individuele burgers kunnen ook naar die commissie stappen. Die doet na onafhankelijk onderzoek een uitspraak. De NAM moet die uitspraken altijd volgen.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.