Funderingsschade aan woningen

11 juni 2024, debat - De Kamer debatteert met minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) over de funderingsproblematiek waarmee door het hele land steeds meer eigenaren van woningen en gebouwen worden geconfronteerd.

De funderingsproblemen spelen op dit moment bij ongeveer 425.000 gebouwen in Nederland, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. Deze gebouwen hebben al verzakkingsschade of krijgen daar tussen nu en 2035 mee te maken. Zonder preventieve maatregelen zal het aantal gebouwen met funderingsschade fors toenemen.

Fundament

Funderingsproblematiek heeft grote financiƫle consequenties voor woningeigenaren. Maar de fundering van je huis is ook de fundering onder je leven, zegt Madlener (PVV). Een veilig huis is een van de belangrijkste basisbehoeften van de mens, benadrukken verschillende woordvoerders. Problemen op dat vlak hebben forse emotionele en maatschappelijke gevolgen.

Op verzoek van het kabinet heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een advies uitgebracht over funderingsproblematiek, getiteld Goed gefundeerd. Volgens de minister is het "een heel bruikbaar advies, met een heel concrete aanpak".

Oorzaken

De oorzaken voor funderingsschade zijn divers. Vermeer (BBB) noemt onder andere het grondwaterpeil, verschillende grondsoorten, drooglegging, inpoldering en onderhoud aan bijvoorbeeld waterwegen en andere infrastructuur.

De Hoop (GroenLinks-PvdA) wijst op de keuzes van de waterschappen over de hoogte van het waterpeil. Vaak vallen die volgens hem in het voordeel uit van boeren en in het nadeel van gebouweigenaren. Hij vindt dat "we daarom meer van waterschappen mogen vragen, ook financieel".

Aansprakelijkheid

Bij wie kun je nou de, vaak forse, rekening voor funderingsschade neerleggen? Paternotte (D66) vindt dat de overheid moet meebetalen aan de oplossing voor woningeigenaren. De Groot (VVD) pleit voor een grotere rol van hypotheekadviseurs en -verstrekkers. Welzijn (NSC) wijst op het rechtsvaardigheidsprincipe bij de verdeling van de kosten.

"Iedereen loopt op kousenvoeten om het probleem heen, om de rekening te vermijden", zegt De Jonge. De aansprakelijkheidsdiscussie is geen excuus om niet in actie te komen, vindt de minister. Hoe langer actie uitblijft, hoe groter de schade wordt.

Nationale aanpak

Het demissionaire kabinet was van plan in het najaar een nationale aanpak te presenteren, maar dat zal het nieuwe kabinet moeten gaan doen. De Jonge wil wel "al heel veel huiswerk doen" voor het volgende kabinet, zodat hij "rennend het stokje kan overdragen".

Beckerman (SP) geeft aan dat zij aandacht mist voor huurders. Die moeten immers soms ook plotseling hun huis uit als er gevaarlijke situaties dreigen. De minister vindt dat een terechte vraag en zegt toe daar rekening mee houden bij de uitwerking van de plannen.

De Kamer stemt op 18 juni over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct