Jihadisten die terugkeren uit Syrië en Irak zijn radicaler, beter militair getraind en steeds talrijker, zo waarschuwt de AIVD. Wij willen ze niet terug, dus pak hun paspoort af, zeggen onafhankelijk Kamerlid Monasch en Van Toorenburg (CDA). En sluit de nationale grenzen, luidt de dringende oproep van De Graaf (PVV).

Verhoeven (D66) is niet voor dit soort stoere maatregelen die de vrijheid van alle burgers inperken. Hij pleit voor preventie en goede controle van de Europese buitengrenzen.

Dat de Koninklijke Marechaussee terugkeerders "met toeters en bellen terughaalt naar Nederland" verbijstert Van Toorenburg. Maar je mag mensen met de Nederlandse nationaliteit nu eenmaal niet tegenhouden, reageert Blok. Dan kun je ze maar beter begeleiden, zegt Grashoff (GroenLinks), niet voor hun veiligheid maar voor de onze.

Bij verstek veroordelen

Het Openbaar Ministerie probeert sinds kort alle jihadgangers die zich nog in strijdgebied bevinden, bij verstek veroordeeld te krijgen. Tellegen (VVD) onderschrijft dit proactieve beleid van harte. Daarmee geef je het signaal af dat jihadisten niet ongestraft kunnen terugkeren naar Nederland, zegt Blok. Grashoff noemt deze aanpak contraproductief, omdat jihadisten dan juist zullen onderduiken.

Jihadgangers bij verstek veroordelen gaat Bontes (GrBvK) niet ver genoeg. Hij pleit met Van Toorenburg voor administratieve detentie, waarbij alle jihadisten bij terugkeer meteen preventief worden vastgezet.

Teruggekeerd en dan?

Van Raak (SP) wil terugkeerders een verplicht deradicaliseringsprogramma laten doorlopen. Recourt (PvdA) en Tellegen vragen of het kabinet genoeg doet om kinderen die uit IS-gebied terugkeren op te vangen. Kinderbescherming, jeugdzorg, politie en justitie werken nauw samen om minderjarigen "te ontgiften" en met maatwerk te begeleiden, antwoordt Blok.

Mede dankzij D66 heeft de AIVD de laatste jaren meer geld gekregen, zegt Verhoeven, maar is er genoeg capaciteit om terugkeerders te volgen? Ja, antwoordt Plasterk, en het budget stijgt nog steeds.

De Kamer stemt op 23 februari over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.