Eerste termijn begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

6 december 2022, begroting - De Kamer bespreekt de begroting van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van minister Adema en minister Van der Wal.

De landbouwsector en de natuur staan voor grote uitdagingen. Perspectief voor boeren, stijgende voedselprijzen, dierenwelzijn en andere onderwerpen komen aan de orde in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Perspectief voor boeren

Beckerman (SP) vindt dat concreet perspectief voor boeren nog altijd ontbreekt. Zij hoopt dat het landbouwakkoord geen excuus wordt om het bieden van perspectief weer maandenlang uit te stellen. Volgens Bromet (GroenLinks) liggen er al talloze ideeën om boeren perspectief te bieden, zoals voedselbossen of een verbod op kiloknallers. Zij wil dat de minister hiermee aan de slag gaat.

Piekbelasters moeten worden aangepakt om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen, stelt De Groot (D66). Hoewel vrijwilligheid vooropstaat, komt het kabinet bij onvoldoende resultaat met een verplichtende aanpak, benadrukt hij.

Innovaties

Heel veel boeren willen innoveren en dat moeten we toejuichen, zegt Boswijk (CDA). Hij wil daarom dat de optie van innovatie op tafel ligt als de gebiedsprocessen van start gaan. Grinwis (ChristenUnie) voegt daaraan toe dat innovatieve vormen van landbouw beter moeten worden verankerd in ecoregelingen.

De toelating van belangrijke innovaties moet sneller, vindt Van Campen (VVD). Waar loopt een innovatie als kweekvlees bijvoorbeeld op vast? Ook Bisschop (SGP) mist een actieprogramma met geld voor innovaties op het boerenerf.

Omdat het landoppervlak beperkt is, pleit Gündoğan voor het principe van land sparing: alleen de meest vruchtbare grond gebruiken voor landbouw, zodat je op minder grond evenveel voedsel kunt verbouwen.

Voedselprijzen

Koekkoek (Volt) stelt dat boeren op dit moment te weinig geld krijgen voor hun producten om een serieus verdienmodel te hebben. Wil de minister verbieden dat producten zoals leverworst onder de kostprijs van de productie worden verkocht?

Boeren moeten een nette prijs krijgen voor hun producten, maar het is belangrijk dat hogere prijzen niet worden afgewenteld op de consument, vindt Thijssen (PvdA).

Dierenwelzijn

Elk jaar worden 600 miljoen dieren geslacht. Het dierenleed dat hiermee gepaard gaat is niet van deze tijd, benadrukt Vestering (PvdD). Zij wil onder andere dat gestopt wordt met het langeafstandstransport van dieren.

Veel wildopvangcentra kampen met financiële problemen, stelt Wassenberg (PvdD) vast. Als deze moeten sluiten, zijn dieren daarvan de dupe. Waarom ondersteunt de minister deze opvangcentra niet financieel?

Graus (PVV) vraagt hoe het staat met de versnelde afbouw van dierproeven en pleit er bovendien voor dat de rechten van dieren in de Grondwet worden verankerd.

Kritiek

Met deze begroting wordt de afbraak van de landbouw begroot, meent Van der Plas (BBB). Samen met Eppink (JA21) pleit zij voor een wetswijziging. Beiden vinden dat de omzetting van Europese richtlijnen heeft geleid tot onhaalbare nationale wetgeving die te veel gefocust is op stikstof.

Van Haga (Groep Van Haga) stelt dat de stikstofcrisis alleen bestaat in de papieren werkelijkheid van Haagse bureaucraten. Volgens Van Meijeren (FVD) is het kabinet alleen geïnteresseerd in het terugdringen van het aantal boeren in Nederland.

Het debat over de begroting gaat op 7 december verder met de reactie van de bewindslieden op de inbreng van de woordvoerders.

Zie ook:

Naar boven