Door de vergrijzing groeit het aantal ouderen en ze blijven langer thuis wonen. Dit heeft gevolgen voor de zorg, zegt Van Rijn, ook op de SEH. Maar er zijn meer oorzaken te noemen voor de toegenomen drukte.

  • Agema (PVV): de ondoordachte sluiting van verzorgingshuizen veroorzaakt meer val- en brandslachtoffers

  • Nijboer (PvdA): wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zorgen voor meer verwarde personen

  • Dijkstra (D66): het probleem verschilt per regio

  • Van der Staaij (SGP): overmatig drank- en drugsgebruik belast onnodig de acute zorg

  • Kooiman (SP): SEH's in streekziekenhuizen worden te makkelijk gesloten

Het probleem in de acute zorg is complex en heeft een veelheid aan oorzaken, zegt de minister. Zij neemt daarom verschillende maatregelen, zoals het opleiden van meer verpleegkundigen, betere samenwerking en extra middelen voor wijkzorg en eerstelijnsverblijf. Het idee van Ellemeet (GroenLinks) om aparte SEH's voor ouderen in te richten is volgens Schippers echter geen goed idee.

Eerstelijnsverblijf

Waar moeten mensen, met name kwetsbare ouderen, heen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen? Verschillende woordvoerders vragen aandacht voor eerstelijnsverblijf, ook om de spoedeisende hulp te ontlasten.

Sazias (50PLUS) vraagt de minister om verzekeraars aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor eerstelijnsverblijf. Er moeten volgens Keijzer (CDA) meer loketten komen waar huisartsen en ziekenhuizen terechtkunnen als ze op zoek zijn naar een bed. Neem een voorbeeld aan het noorden van het land, suggereert Arno Rutte (VVD): daar heeft men dit goed op orde.

Iets meer dan de helft van de regio's heeft nu een loket voor eerstelijnsverblijf, zegt de minister. Uiteindelijk moet dit in alle regio's goed worden geregeld.

De Kamer stemt op 26 september over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk¬†het debat¬†terug via Debat Gemist