Debat over het tekort aan medicijnen

7 maart 2024, debat - Kan er meer gedaan worden om medicijntekorten te voorkomen? De Kamer debatteert hierover met minister Dijkstra (Medische Zorg).

Er zijn volgens de minister verschillende oorzaken voor het wereldwijd (vaker) voorkomen van medicijntekorten. Ze onderneemt allerlei acties, nationaal en internationaal, om dit op te lossen, maar het is een complex probleem. Er valt dan ook geen 100% garantie te geven dat er geen tekorten aan geneesmiddelen meer zullen zijn.

Afhankelijkheid

De voortgaande globalisering heeft ervoor gezorgd dat Nederland en Europa voor medicijnen afhankelijk zijn geworden van landen als China en India, stelt Dijk (SP) vast. Hij spoort de minister aan om die strategische afhankelijkheid te verminderen.

We moeten binnen de EU beter samenwerken om meer productie naar Europa te verplaatsen, vindt Synhaeve (D66). Bushoff (GroenLinks-PvdA) suggereert om Europese subsidies te verstrekken voor het ontwikkelen en produceren van medicijnen. We moeten het vestigingsklimaat voor farmaceutisch bedrijven verbeteren, denkt Tielen (VVD).

Productie dichter bij huis is geen oplossing voor de korte maar wel voor de (middel)lange termijn, zegt Dijkstra. Het is belangrijk om als Europese landen samen te werken en de productie van de meest kritieke geneesmiddelen in Europa te versterken. Hiervoor kunnen Europese subsidies worden ingezet.

Voorraden

Het vergroten van noodvoorraden verkleint de kans op tekorten, betoogt Krul (CDA). Jansen (NSC) dringt aan op het controleren op de verplichting voor groothandelaren en handelsvergunninghouders om voldoende voorraden aan te houden.

De inspectie gaat weer toezicht houden op het hebben van voorraden, verzekert de minister. Zij wijst er wel op dat het aanhouden van grote (nood)voorraden kan leiden tot marktverstoring en verspilling. En de kosten daarvan komen uiteindelijk terecht op het bord van de premiebetaler.

Preferentiebeleid

Het preferentiebeleid is bedoeld om de kosten van medicijnen te beperken. Maar het is nu doorgeslagen, stellen verschillende woordvoerders vast, waardoor er in Nederland grotere tekorten zijn dan in omringende landen. Kijk naar hoe die landen het hebben geregeld, oppert Claassen (PVV), en pas het preferentiebeleid daarop aan.

Er zijn verschillende opties besproken om het preferentiebeleid aan te passen en de beschikbaarheid van medicijnen te verbeteren, zegt Dijkstra. Zo zijn er afspraken gemaakt over prijsaanpassing bij onvoorziene omstandigheden, slimmere inkoopcycli zodat meerdere leveranciers op de markt blijven en een proportioneel boetebeleid bij tekorten.

De Kamer stemt op 12 maart over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct.