Debat over het burgerinitiatief "Stop de hondenbelasting"

10 juni 2021, debat – De hondenbelasting is niet meer van deze tijd, zo vinden de ondertekenaars van een burgerinitiatief. De Kamer debatteert erover met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Gemeenten mogen zelf bepalen of ze hondenbelasting heffen. Dit leidt tot ongelijke behandeling, vindt Gary Yanover, woordvoerder namens het burgerinitiatief. Hondeneigenaren worden belast, eigenaren van andere dieren niet. Of en hoeveel hondenbelasting je betaalt, hangt bovendien af van de gemeente waar je woont. In de ogen van Yanover gaat het dan ook om een onrechtvaardige belasting.

Steun voor afschaffing

Over de rug van de hondenbezitters worden de algemene middelen aangevuld, zegt Smolders (Groep Van Haga), die het burgerinitiatief steunt. Ook Wassenberg (PvdD) vindt dat er geen rechtvaardiging is voor de hondenbelasting: het geld wordt niet gebruikt om hondenpoep op te ruimen of overlast te voorkomen. Hij ziet meer in een belasting of heffing voor fokkers en handelaren.

Het is raar om belasting op een huisdier te heffen, betoogt Jansen (FVD). We zouden hondenbezitters niet moeten straffen met een belasting maar juist moeten belonen, vindt Bosma (PVV), want ze dragen bij aan de veiligheid als ze met hun hond op straat lopen.

Honden zijn goed tegen vereenzaming en laten mensen gezonder leven, zegt Eerdmans (JA21), en daarom zouden ze geen "melkkoe" mogen zijn. Leijten (SP) benadrukt dat belastingen eerlijk moeten zijn en een duidelijk doel moeten hebben. Dat geldt volgens haar niet voor de hondenbelasting.

De Kort (VVD) vindt het niet eerlijk dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten, maar hij wil de hondenbelasting niet per direct afschaffen. Hij vraagt de minister om te overleggen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om te komen tot een redelijke overgangstermijn. De minister belooft om het gesprek aan te gaan en de gevolgen in kaart te brengen.

Gemeentelijke autonomie

Sneller (D66) begrijpt de argumenten om de hondenbelasting af te schaffen, maar wijst er ook op dat er relatief weinig gemeentelijke belastingen zijn. Wat hem betreft kan de hondenbelasting alleen afgeschaft worden als gemeenten op andere terreinen meer mogelijkheden krijgen voor belastingheffing. Minister Ollongren is het daarmee eens en wil dit overlaten aan het volgende kabinet.

De discussie over het wel of niet betalen van hondenbelasting leidt tot dynamische debatten in gemeenteraden, denkt Kathmann (PvdA): het is een goed onderwerp om burgers bij de lokale politiek te betrekken. We moeten niet in Den Haag bepalen dat de hondenbelasting wordt afgeschaft, vindt ook Peters (CDA).

De Kamer stemt op 15 juni over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: