Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

1 april 2020, debat - Hoe verloopt de bestrijding van coronavirus COVID-19? De Kamer debatteert met premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) over de stand van zaken.

Is er voldoende capaciteit op de intensive care? Wanneer zijn er genoeg beschermingsmiddelen? Kunnen we meer gaan testen ? De coronacrisis zorgt voor veel vragen en onzekerheid, stelt Dijkhoff (VVD) vast, en de regering moet die zo veel mogelijk wegnemen.

Capaciteit en intensive care

Het aantal bedden op de intensive care wordt in het hele land zo snel mogelijk opgeschaald naar 2.400. Dat doen we om het zekere voor het onzekere te nemen, benadrukt minister De Jonge (Volksgezondheid) .Maar is dat genoeg om de piek op te vangen? Veel woordvoerders vrezen een zwart scenario waarin niet meer iedereen op de ic terechtkan en er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Zo mogelijk moeten we extra stappen zetten om te voorkomen dat meer mensen op de ic terechtkomen, zeggen Klaver (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD). Om verdere besmettingen tegen te gaan, stellen zij voor om ook religieuze bijeenkomsten te verbieden en toerisme tegen te gaan.

Veel geloofsgemeenschappen nemen hun verantwoordelijkheid, zegt Rutte, en hebben hun bijeenkomsten al afgelast. Er wordt volgens hem gekeken naar het tegengaan van toerisme vanuit Duitsland.

Asscher (PvdA) vraagt om het uitwerken van een scenario om het aantal ic-bedden te verhogen naar 3.000. We moeten van dag tot dag bezien wat er extra mogelijk is, zegt De Jonge, en proberen om de kwaliteit op een aanvaardbaar peil te houden. Het verplaatsen van meer ic-patiënten naar Duitsland is een mogelijkheid.

Veel ouderen zijn bang dat er geen plek meer voor hen in het ziekenhuis is, zegt Krol (50PLUS), ook omdat sommige huisartsen oudere patiënten hebben laten weten dat ze niet naar de intensive care kunnen. Leeftijd mag niet het enige criterium zijn voor ic-opname, zo benadrukt hij. Als er keuzes gemaakt moeten worden, zegt De Jonge, gebeurt dat door medici, in gesprek met de patiënt en op basis van de overlevingskans.

Beschermingsmiddelen

De tekorten aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen moeten snel worden opgelost, betogen verschillende woordvoerders. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen, zoals in de thuiszorg en in verzorgingshuizen. We moeten elke kans aangrijpen om extra beschermingsmiddelen binnen te halen, zegt Van der Staaij (SGP).

Het is nog steeds ontzettend moeilijk om aan voldoende materiaal te komen, zegt De Jonge: het is taai werk. Er wordt volgens hem gewerkt aan een richtlijn voor het beter verdelen van de beschikbare middelen over verschillende zorgsectoren.

Testen en steekproef

Het kabinet heeft maatregelen genomen om meer testen te kunnen uitvoeren. Daarvoor is brede steun. Maar eigenlijk moet er een betrouwbare steekproef komen, betoogt Baudet (FvD). Als we weten hoeveel mensen het virus hebben of hebben gehad, kunnen we volgens hem op basis daarvan het beleid effectiever maken.

We moeten testen of mensen het virus hebben, beaamt de minister, en of ze het hebben gehad. Hij wil de testcapaciteit zo snel als mogelijk uitbreiden, ook omdat de testen kunnen leiden tot specifiekere maatregelen. Op termijn kunnen de algemene maatregelen dan mogelijk sneller worden afgebouwd.

Steunmaatregelen

Sommige beroepsgroepen vallen buiten de boot bij de steunmaatregelen, zegt Azarkan (DENK), zoals taxichauffeurs en marktkooplui. Onafhankelijk Kamerlid Van Haga sluit zich daarbij aan: ook recreatieondernemers, tatoeëerders, vip-chauffeurs en delicatessenwinkels hebben geen recht op het bedrag van 4.000 euro. Maar ze kunnen wel een beroep doen op andere regelingen, zegt Rutte, die niet uitsluit dat er nog beroepsgroepen worden toegevoegd.

Marijnissen (SP) is blij met de maatregelen om banen te behouden. Maar die mogen er volgens haar niet toe leiden dat er belastinggeld gaat naar grote bedrijven die dat gebruiken om dividend uit te kunnen keren. De premier is het daarmee eens: ook bonussen zijn ongewenst. Hij roept daarom bedrijven op om fatsoenlijk met de regelingen om te gaan. Het kabinet denkt nog na over het stellen van voorwaarden.

Europese solidariteit

Moeten EU-lidstaten die zwaar getroffen zijn door de virusuitbraak, Italië maar ook Spanje, financiële hulp krijgen van andere landen? We moeten onze Europese vrienden helpen, betoogt Jetten (D66), onverkort en onvoorwaardelijk. Ook Segers (ChristenUnie) vindt onderlinge solidariteit in Europa belangrijk.

De regering heeft niet de juiste toon getroffen in de discussie over steun voor getroffen landen, erkent Rutte. Hij pleit voor een fonds dat landen helpt bij het op peil houden van hun gezondheidszorg. Ook wil hij het noodfonds ESM extra vullen, maar er moeten wel voorwaarden worden gesteld aan landen die daar een beroep op doen. Het aangaan van gezamenlijke leningen is volgens hem geen goed idee.

Luchtverkeer

Waarom landen er nog steeds vluchten uit New York? Wilders (PVV) vraagt zich dat af. Ga over tot het screenen van mensen uit brandhaarden, suggereert Heerma (CDA).

Het is een raar beeld als mensen op elkaar gepakt in een vliegtuig naar Nederland komen en niet gecontroleerd worden, erkent De Jonge. Morgen wordt hierover volgens hem gesproken en volgt er een besluit.

Verkiezingen 2021

Wat doen we als er nog steeds of opnieuw beperkende maatregelen gelden wanneer er in maart 2021 verkiezingen worden gehouden? Onafhankelijk Kamerlid Van Kooten vraagt daar opheldering over. Maar premier Rutte vindt het nog te vroeg om daar een besluit over te nemen.

De Kamer debatteerde eerder op 12, 18 en 26 maart over de uitbraak van het coronavirus. Zij stemt aansluitend op het debat over de ingediende moties.

Is er voldoende capaciteit op de intensive care? Wanneer zijn er genoeg beschermingsmiddelen? Kunnen we meer gaan testen? De coronacrisis zorgt voor veel vragen en onzekerheid, stelt Dijkhoff (VVD) vast, en de regering moet die zo veel mogelijk wegnemen.

Capaciteit en intensive care

Het aantal bedden op de intensive care wordt in het hele land zo snel mogelijk opgeschaald naar 2.400. Dat doen we om het zekere voor het onzekere te nemen, benadrukt minister De Jonge (Volksgezondheid) .Maar is dat genoeg om de piek op te vangen? Veel woordvoerders vrezen een zwart scenario waarin niet meer iedereen op de ic terechtkan en er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Zo mogelijk moeten we extra stappen zetten om te voorkomen dat meer mensen op de ic terechtkomen, zeggen Klaver (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD). Om besmetting tegen te gaan stellen zij voor religieuze bijeenkomsten te verbieden en toerisme tegen te gaan.

Veel geloofsgemeenschappen nemen hun verantwoordelijkheid, zegt Rutte, en hebben hun bijeenkomsten al afgelast. Er wordt volgens hem gekeken naar het tegengaan van toerisme vanuit Duitsland.

Asscher (PvdA) vraagt om het uitwerken van een scenario om het aantal ic-bedden te verhogen naar 3.000. We moeten van dag tot dag bezien wat er extra mogelijk is, zegt De Jonge, en proberen om de kwaliteit op een aanvaardbaar peil te houden. Het verplaatsen van meer ic-patiënten naar Duitsland is een mogelijkheid.

Veel ouderen zijn bang dat er geen plek meer voor hen in het ziekenhuis is, zegt Krol (50PLUS), ook omdat sommige huisartsen oudere patiënten hebben laten weten dat ze niet naar de intensive care kunnen. Leeftijd mag niet het enige criterium zijn voor ic-opname, zo benadrukt hij. Als er keuzes gemaakt moeten worden, zegt De Jonge, gebeurt dat door medici, in gesprek met de patiënt en op basis van de overlevingskans.

Beschermingsmiddelen

De tekorten aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen moeten snel worden opgelost, betogen verschillende woordvoerders. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen, zoals in de thuiszorg en in verzorgingshuizen. We moeten elke kans aangrijpen om extra beschermingsmiddelen binnen te halen, zegt Van der Staaij (SGP).

Het is nog steeds ontzettend moeilijk om aan voldoende materiaal te komen, zegt De Jonge: het is taai werk. Er wordt volgens hem gewerkt aan een richtlijn voor het beter verdelen van de beschikbare middelen over verschillende zorgsectoren.

Testen en steekproef

Het kabinet heeft maatregelen genomen om meer testen te kunnen uitvoeren. Daarvoor is brede steun. Maar eigenlijk moet er een betrouwbare steekproef komen, betoogt Baudet (FvD). Als we weten hoeveel mensen het virus hebben of hebben gehad, kunnen we volgens hem op basis daarvan het beleid effectiever maken.

We moeten testen of mensen het virus hebben, beaamt de minister, en of ze het hebben gehad. Hij wil de testcapaciteit zo snel als mogelijk uitbreiden, ook omdat de testen kunnen leiden tot specifiekere maatregelen. Op termijn kunnen de algemene maatregelen dan mogelijk sneller worden afgebouwd.

Steunmaatregelen

Sommige beroepsgroepen vallen buiten de boot bij de steunmaatregelen, zegt Azarkan (DENK), zoals taxichauffeurs en marktkooplui. Onafhankelijk Kamerlid Van Haga sluit zich daarbij aan: ook recreatieondernemers, tatoeëerders, vip-chauffeurs en delicatessenwinkels hebben geen recht op het bedrag van 4.000 euro. Maar ze kunnen wel een beroep doen op andere regelingen, zegt Rutte, die niet uitsluit dat er nog beroepsgroepen worden toegevoegd.

Marijnissen (SP) is blij met de maatregelen om banen te behouden. Maar die mogen er volgens haar niet toe leiden dat er belastinggeld gaat naar grote bedrijven die dat gebruiken om dividend uit te kunnen keren. De premier is het daarmee eens: ook bonussen zijn ongewenst. Hij roept daarom bedrijven op om fatsoenlijk met de regelingen om te gaan. Het kabinet denkt nog na over het stellen van voorwaarden.

Europese solidariteit

Moeten EU-lidstaten die zwaar getroffen zijn door de virusuitbraak, Italië maar ook Spanje, financiële hulp krijgen van andere landen? We moeten onze Europese vrienden helpen, betoogt Jetten (D66), onverkort en onvoorwaardelijk. Ook Segers (ChristenUnie) vindt onderlinge solidariteit in Europa belangrijk.

De regering heeft niet de juiste toon getroffen in de discussie over steun voor getroffen landen, erkent Rutte. Hij pleit voor een fonds dat landen helpt bij het op peil houden van hun gezondheidszorg. Ook wil hij het noodfonds ESM extra vullen, maar er moeten wel voorwaarden worden gesteld aan landen die daar een beroep op doen. Het aangaan van gezamenlijke leningen is volgens hem geen goed idee.

Luchtverkeer

Waarom landen er nog steeds vluchten uit New York? Wilders (PVV) vraagt zich dat af. Ga over tot het screenen van mensen uit brandhaarden, suggereert Heerma (CDA).

Het is een raar beeld als mensen op elkaar gepakt in een vliegtuig naar Nederland komen en niet gecontroleerd worden, erkent De Jonge. Morgen wordt hierover volgens hem gesproken en volgt er een besluit.

Verkiezingen 2021

Wat doen we als er nog steeds of opnieuw beperkende maatregelen gelden wanneer er in maart 2021 verkiezingen worden gehouden? Onafhankelijk Kamerlid Van Kooten vraagt daar opheldering over. Maar premier Rutte vindt het nog te vroeg om daar een besluit over te nemen.

De Kamer debatteerde eerder op 12, 18 en 26 maart over de uitbraak van het coronavirus. Zij stemt aansluitend op het debat over de ingediende moties.

Is er voldoende capaciteit op de intensive care? Wanneer zijn er genoeg beschermingsmiddelen? Kunnen we meer gaan testen? De coronacrisis zorgt voor veel vragen en onzekerheid, stelt Dijkhoff (VVD) vast, en de regering moet die zo veel mogelijk wegnemen.

Capaciteit en intensive care

Het aantal bedden op de intensive care wordt in het hele land zo snel mogelijk opgeschaald naar 2.400. Dat doen we om het zekere voor het onzekere te nemen, benadrukt minister De Jonge (Volksgezondheid) .Maar is dat genoeg om de piek op te vangen? Veel woordvoerders vrezen een zwart scenario waarin niet meer iedereen op de ic terechtkan en er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

Zo mogelijk moeten we extra stappen zetten om te voorkomen dat meer mensen op de ic terechtkomen, zeggen Klaver (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD). Om besmetting tegen te gaan stellen zij voor religieuze bijeenkomsten te verbieden en toerisme tegen te gaan.

Veel geloofsgemeenschappen nemen hun verantwoordelijkheid, zegt Rutte, en hebben hun bijeenkomsten al afgelast. Er wordt volgens hem gekeken naar het tegengaan van toerisme vanuit Duitsland.

Asscher (PvdA) vraagt om het uitwerken van een scenario om het aantal ic-bedden te verhogen naar 3.000. We moeten van dag tot dag bezien wat er extra mogelijk is, zegt De Jonge, en proberen om de kwaliteit op een aanvaardbaar peil te houden. Het verplaatsen van meer ic-patiënten naar Duitsland is een mogelijkheid.

Veel ouderen zijn bang dat er geen plek meer voor hen in het ziekenhuis is, zegt Krol (50PLUS), ook omdat sommige huisartsen oudere patiënten hebben laten weten dat ze niet naar de intensive care kunnen. Leeftijd mag niet het enige criterium zijn voor ic-opname, zo benadrukt hij. Als er keuzes gemaakt moeten worden, zegt De Jonge, gebeurt dat door medici, in gesprek met de patiënt en op basis van de overlevingskans.

Beschermingsmiddelen

De tekorten aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen moeten snel worden opgelost, betogen verschillende woordvoerders. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen, zoals in de thuiszorg en in verzorgingshuizen. We moeten elke kans aangrijpen om extra beschermingsmiddelen binnen te halen, zegt Van der Staaij (SGP).

Het is nog steeds ontzettend moeilijk om aan voldoende materiaal te komen, zegt De Jonge: het is taai werk. Er wordt volgens hem gewerkt aan een richtlijn voor het beter verdelen van de beschikbare middelen over verschillende zorgsectoren.

Testen en steekproef

Het kabinet heeft maatregelen genomen om meer testen te kunnen uitvoeren. Daarvoor is brede steun. Maar eigenlijk moet er een betrouwbare steekproef komen, betoogt Baudet (FvD). Als we weten hoeveel mensen het virus hebben of hebben gehad, kunnen we volgens hem op basis daarvan het beleid effectiever maken.

We moeten testen of mensen het virus hebben, beaamt de minister, en of ze het hebben gehad. Hij wil de testcapaciteit zo snel als mogelijk uitbreiden, ook omdat de testen kunnen leiden tot specifiekere maatregelen. Op termijn kunnen de algemene maatregelen dan mogelijk sneller worden afgebouwd.

Steunmaatregelen

Sommige beroepsgroepen vallen buiten de boot bij de steunmaatregelen, zegt Azarkan (DENK), zoals taxichauffeurs en marktkooplui. Onafhankelijk Kamerlid Van Haga sluit zich daarbij aan: ook recreatieondernemers, tatoeëerders, vip-chauffeurs en delicatessenwinkels hebben geen recht op het bedrag van 4.000 euro. Maar ze kunnen wel een beroep doen op andere regelingen, zegt Rutte, die niet uitsluit dat er nog beroepsgroepen worden toegevoegd.

Marijnissen (SP) is blij met de maatregelen om banen te behouden. Maar die mogen er volgens haar niet toe leiden dat er belastinggeld gaat naar grote bedrijven die dat gebruiken om dividend uit te kunnen keren. De premier is het daarmee eens: ook bonussen zijn ongewenst. Hij roept daarom bedrijven op om fatsoenlijk met de regelingen om te gaan. Het kabinet denkt nog na over het stellen van voorwaarden.

Europese solidariteit

Moeten EU-lidstaten die zwaar getroffen zijn door de virusuitbraak, Italië maar ook Spanje, financiële hulp krijgen van andere landen? We moeten onze Europese vrienden helpen, betoogt Jetten (D66), onverkort en onvoorwaardelijk. Ook Segers (ChristenUnie) vindt onderlinge solidariteit in Europa belangrijk.

De regering heeft niet de juiste toon getroffen in de discussie over steun voor getroffen landen, erkent Rutte. Hij pleit voor een fonds dat landen helpt bij het op peil houden van hun gezondheidszorg. Ook wil hij het noodfonds ESM extra vullen, maar er moeten wel voorwaarden worden gesteld aan landen die daar een beroep op doen. Het aangaan van gezamenlijke leningen is volgens hem geen goed idee.

Luchtverkeer

Waarom landen er nog steeds vluchten uit New York? Wilders (PVV) vraagt zich dat af. Ga over tot het screenen van mensen uit brandhaarden, suggereert Heerma (CDA).

Het is een raar beeld als mensen op elkaar gepakt in een vliegtuig naar Nederland komen en niet gecontroleerd worden, erkent De Jonge. Morgen wordt hierover volgens hem gesproken en volgt er een besluit.

Verkiezingen 2021

Wat doen we als er nog steeds of opnieuw beperkende maatregelen gelden wanneer er in maart 2021 verkiezingen worden gehouden? Onafhankelijk Kamerlid Van Kooten vraagt daar opheldering over. Maar premier Rutte vindt het nog te vroeg om daar een besluit over te nemen.

De Kamer debatteerde eerder op 12, 18 en 26 maart over de uitbraak van het coronavirus. Zij stemt aansluitend op het debat over de ingediende moties.

Zie ook: