Debat over de LHBT-monitor 2018 en de Nashvilleverklaring

16 mei 2019, debat - De LHBT-monitor en de Nashvilleverklaring zijn aanleiding voor een debat met de ministers Grapperhaus (Justitie) en Van Engelshoven (Onderwijs) over de maatschappelijke positie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en interseksepersonen.

In vergelijking met heteroseksuelen zijn lhbti'ers vaker slachtoffer van cyberpesten, voelen ze zich onveiliger, leven ze minder gezond, hebben ze meer lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen en ervaren ze meer negatieve bejegening op het werk. Dit blijkt uit de LHBT-monitor 2018 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vroeger liep Nederland voorop in lhbti-rechten, constateren verschillende woordvoerders, maar we raken steeds verder achterop. Vooral met transgenderjongeren lijkt het slecht te gaan. Voor hen moet voldoende aandacht zijn in onderzoek, erkent minister Van Engelshoven, zodat we hun positie kunnen verbeteren.

Actieplan

Met het Actieplan Veiligheid LHBTI 2019-2022 wil het kabinet discriminatie van en geweld tegen lhbti'ers aanpakken. Maar gebeurt er wel genoeg? Stevige maatregelen blijven uit, concludeert Van Kooten (PvdD): het is vooral een opsomming van bestaande projecten.

Er mogen geen drempels zijn voor het doen van aangifte door lhbti'ers, betoogt Geluk (CDA). Met Yeşilgöz (VVD) wil zij daarom een grotere rol voor Roze in Blauw. Dit netwerk binnen de politie wil ook minister Grapperhaus inzetten om de aangiftebereidheid te verhogen.

Zorg voor meer blauw op straat, zegt Van Dijk (SP), zodat discriminatie van lhbti'ers, maar ook andere groepen, harder kan worden aangepakt. Özütok (GroenLinks), Bergkamp (D66) en Van den Hul (PvdA) zoeken de oplossing in het opleiden van gespecialiseerde rechercheurs. Maar Grapperhaus vreest voor versnippering van expertise. Hij is het wel met Dik (ChristenUnie) eens dat discriminatie beter geregistreerd moet worden.

Nashvilleverklaring

Het huwelijk is door God ingesteld als levenslang verbond tussen één man en één vrouw. Dit is het uitgangspunt van de Nashvilleverklaring, opgesteld in 2017 door Amerikaanse conservatieve christenen. De ondertekenaars achten homoseksualiteit en genderdysforie in strijd met Gods heilige bedoelingen.

Op 4 januari 2019 werd een Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring gepubliceerd. Deze bevat vooral opvattingen die eeuwenlang breed werden gedeeld, benadrukt Van der Staaij (SGP), die de strekking onderschrijft. Bij andere woordvoerders roept de verklaring vooral weerstand op.

  • Bergkamp (D66): het is beschadigend als mensen niet mogen leven naar hun seksuele identiteit
  • Özütok (GroenLinks): het gaat in tegen het verbod op discriminatie
  • Van den Hul (PvdA) en Van Kooten (PvdD): het werpt een extra drempel op voor jongeren om uit te komen voor wie ze zijn
  • Krol (50PLUS): veel mensen voelen zich immens gekwetst
  • Dik (ChristenUnie): het voedt polarisatie en onbegrip

In onze samenleving moet iedereen kunnen zijn wie hij is, zegt Van der Staaij (SGP). Dat geldt voor lhbti'ers, maar ook voor christenen. Die mogen volgens hem "de weg volgen die de Schepper ons wijst". Wel is het volgens de SGP'er belangrijk om te voorkomen dat mensen worden gekwetst. Maar Yeşilgöz (VVD) is niet overtuigd: laat lhbti'ers gewoon met rust.

De Nashvilleverklaring is een ongevoelig, koud en afstandelijk statement, zegt Agema (PVV). Maar de acceptatie van lhbti'ers ligt in haar ogen vooral onder vuur vanuit de islam. Zij wijst op haatpredikers die door moskeeën worden uitgenodigd.

Van Dijk (SP) vindt het vooral verontrustend dat ook een schoolbestuurder de Nashvilleverklaring heeft ondertekend. Alle scholen moeten zorgen voor een veilig klimaat voor lhbti-leerlingen, zo reageert minister Van Engelshoven.

De Kamer stemt op 21 mei over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist