In de afgelopen jaren groeide de aandacht voor de gevolgen voor milieu en gezondheid van het stoken van hout. Zo'n 5% van het fijnstof in de lucht komt van hout gestookt in houtkachels en open haarden van Nederlandse huishoudens. Ongeveer 10% van de Nederlanders geeft aan overlast te hebben van houtrook. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een longziekte.

Het is Ziengs (VVD) opgevallen dat er verschillende cijfers in omloop zijn over de omvang van de problematiek. De kachelbranche en het CBS zijn momenteel in gesprek over de meest nauwkeurige cijfers, zegt staatssecretaris Van Veldhoven.

Bij het stoken van hout komt aanzienlijk meer CO2 vrij dan bij het verbranden van aardgas, merkt Teunissen (PvdD) op. Alle kachels zijn volgens haar schadelijk voor milieu en gezondheid. Maar Van Aalst (PVV) meent dat de milieuvoordelen van het aan banden leggen van houtstook nihil zijn. Hij spreekt van "betuttelende pogingen van milieufetisjisten".

Voorlichting

Niet stoken bij mistig of windstil weer zou volgens Van der Lee (GroenLinks) al veel helpen, net als het verbieden van ongeschikt hout. Veel overlast wordt veroorzaakt door een gebrek aan kennis bij de stokers, denkt Dik (ChristenUnie). Hoe gaat de staatssecretaris hen bereiken?

We kunnen de luchtkwaliteit verbeteren zonder rigoureuze maatregelen, denkt Von Martels (CDA). Hij roept net als Van Eijs (D66) op tot slimmer en verantwoorder stoken, bijvoorbeeld door goed advies bij de aanschaf van een kachel. Laçin (SP) wil meer nadruk op ontmoediging in de voorlichting.

De staatssecretaris werkt in samenwerking met de kachelbranche aan een publiekscampagne voor het volgende stookseizoen. Die campagne richt zich vooral op bewustwording over wat houtrook doet en hoe je verantwoord stookt, want dat levert volgens de staatssecretaris de meeste winst op. KNMI en RIVM ontwikkelen momenteel bovendien een stookalert, vergelijkbaar met het weeralarm of smogalarm.

Handhaving

In dichtbevolkte gebieden is er eerder sprake van overlast dan in het buitengebied, dus rookoverlast vergt om een lokale aanpak, zegt Von Martels (CDA). Laçin (SP) vindt het juist een landelijk probleem, dat om landelijke handhaving vraagt. Onhaalbaar, volgens Van Aalst (PVV): krijgen we dan een kachelpolitie?

Van Eijs (D66) vraagt om eenduidige normen, zodat lokale overheden kunnen bepalen wanneer wel en geen sprake is van overlast. TNO werkt op dit moment aan een uniforme meetmethode, zegt de staatssecretaris.

Subsidies

Dik (ChristenUnie) ziet in subsidies op pelletkachels een perverse prikkel en wil die net als Laçin (SP) stopzetten. Met het vrijgekomen geld kan de overheid bijvoorbeeld warmtepompen subsidiëren, stelt Teunissen (PvdD) voor.

De Kamer stemt op 22 januari over de ingediende moties.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk debatten terug via Debat Gemist