Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland

11 april 2019, debat - De Kamer spreekt met de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de problemen die criminele Albanese bendes in Nederland veroorzaken.

Sinds 2010 hebben Albanezen geen visum meer nodig om te reizen in de Schengenzone. Hebben criminele bendes hiervan gebruikgemaakt door hun activiteiten zoals drugshandel naar EU-lidstaten als Nederland uit te breiden?

De EU heeft de opmars van de Albanese maffia over zichzelf afgeroepen met het "oliedomme" opengrenzenbeleid, betoogt Fritsma (PVV). Hij vreest dat dezelfde fout opnieuw wordt gemaakt door ook voor Kosovaren de visumplicht op te heffen.

Er is geen direct causaal verband aangetoond tussen visumvrij reizen en georganiseerde misdaad, zegt Grapperhaus. Het probleem wordt volgens de minister regionaal, landelijk en Europees aangepakt. Ook is de justitiële samenwerking met Albanië geïntensiveerd.

Noodremprocedure

Er is in de EU een "noodrem" voor het visumvrij reizen door inwoners van niet-lidstaten als Albanië. Als er misbruik van wordt gemaakt, kan de visumplicht weer snel worden ingevoerd.

De stijging van de georganiseerde misdaad is een ongewenst effect dat het inzetten van de noodremprocedure rechtvaardigt, denkt Van Toorenburg (CDA). Albanese criminelen kunnen zich dan volgens haar niet zo makkelijk meer voordoen als toerist. SP'er Van Dijk valt haar bij: de politie vraagt met klem om herinvoering van de visumplicht.

Sinds wanneer houden criminelen zich aan visumregels? Groothuizen (D66) zet vraagtekens bij herinvoering van de visumplicht voor Albanezen. Visumvrij reizen is in zijn ogen bovendien belangrijk voor het versterken van de banden tussen de Balkan en de EU.

Europees draagvlak

Het herinvoeren van de visumplicht voor Albanezen lukt alleen als genoeg andere EU-landen dat steunen, redeneert Van Wijngaarden (VVD). Hij vreest dat dit niet realistisch is, maar denkt wel dat Nederland een belangrijk signaal kan afgeven aan Albanië door de noodremprocedure te starten.

De Europese Commissie monitort of Albanië zich houdt aan afspraken over bijvoorbeeld corruptiebestrijding. Er is ruimte voor verbetering maar het land voldoet aan de gestelde voorwaarden, zo luidt de conclusie. In dat licht is een beroep op de noodremprocedure volgens minister Blok kansloos. Als Nederland toch aanstuurt op zo'n "tik op de vingers" bemoeilijkt dat bovendien de samenwerking met Albanië.

De Kamer stemt op 16 april over de ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist

Naar boven