Oud-politici zijn in Limburg voor bijna 2 miljoen euro ingeschakeld voor functies waarvoor geen openbare vacatures bestonden en die niet werden aanbesteed. Tegen de gedragscode in zouden oud-bestuurders bovendien binnen één jaar na hun aftreden voor provincieklussen zijn gevraagd. Den Boer noemt de berichten hierover in NRC en dagblad De Limburger "zeer zorgwekkend".

Het kan niet. Zo luidt Ollongrens voorlopige oordeel over de Limburgse praktijken. Zij heeft de Limburgse Commissaris van de Koning gevraagd om aan te geven of in strijd met de regels is gehandeld en waarom is afgeweken van de modelverordening. Die reactie wil de minister afwachten. Zij is overigens blij dat het provinciebestuur inmiddels de Zuidelijke Rekenkamer om een onderzoek heeft gevraagd.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist