D66 vraagt naar de integriteit bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning

18 juni 2024, mondelinge vragen - Hoe borgen we de integriteit bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning? Dat vraagt D66'er Sneller aan minister Weerwind (Rechtsbescherming).

Hoge werkdruk. Angstcultuur. Corruptie. Bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning, die onder andere criminelen vervoert, is volgens De Telegraaf van alles aan de hand. Sneller vraagt zich af of de minister deze signalen herkent. En wat heeft hij hieraan gedaan?

Weerwind herkent het geschetste beeld niet. Volgens hem hebben er eerder onafhankelijke onderzoeken plaatsgevonden. Daarna is er ingezet op verbeteringen van de cultuur en de structuur van de organisatie. Dat is een continu proces, stelt de minister, waarover jaarlijks wordt gerapporteerd

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct