D66 stelt vragen over het verzakken van huizen

5 maart 2024, mondelinge vragen - Door droge zomers krimpt kleigrond en kunnen huizen verzakken. Paternotte (D66) vraagt staatssecretaris Van Huffelen (Binnenlandse Zaken) om naast huiseigenaren te gaan staan en te werken aan een oplossing.

Een veilig thuis moet in Nederland vanzelfsprekend zijn, zegt Paternotte. Maar door droge zomers en een te laag grondwaterpeil krijgen steeds meer huizen te maken met funderingsschade. Je kunt niet van huiseigenaren verwachten dat ze dit zien aankomen, vindt het D66-Kamerlid. Wat kan de regering voor hen betekenen?

Funderingsproblematiek is een "grote opgave", erkent Van Huffelen. Ze wil het advies hierover van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur opvolgen en komen met een landelijke aanpak. Die moet duidelijk maken hoe groot het probleem is, hoe schade kan worden voorkomen en wat mogelijke oplossingen zijn. De staatssecretaris benadrukt dat niet alleen huiseigenaren, maar ook medeoverheden, banken, verzekeraars en gebouweigenaren een verantwoordelijkheid dragen.

Zie ook:

  • Het  overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct