D66 stelt gereguleerde wietteelt voor

1 februari 2017, initiatiefwetsvoorstel - Met het gedogen van de teelt en aanvoer van cannabis, wil Bergkamp (D66) het onderscheid tussen de voor- en achterdeur van de coffeeshop opheffen. Er lijkt een krappe meerderheid voor haar voorstel te ontstaan.

De verkoop van cannabis wordt gedoogd, maar de teelt en de aanvoer ervan niet. Maar de wiet komt echt niet met een "tovertruc" in de coffeeshops terecht, zegt Volp (PvdA). Coffeeshophouders zijn gedwongen schimmige zaken te doen. Met deze wet moet er aan dat paradoxale onderscheid een einde komen, vindt Koolmees (D66).

Met de steun van de Groep-Bontes/Van Klaveren lijkt te een krappe meerderheid in de Tweede Kamer te ontstaan voor het voorstel van Bergkamp. VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen.

Criminaliteit terugdringen

Opsporing en bestrijding van aan cannabis gerelateerde criminaliteit legt een enorm beslag op politie en justitie. Door de teelt te gedogen, wordt cannabis uit de criminaliteit gehaald, bepleit Koolmees. Met regulering kun je het verdienmodel van de georganiseerde misdaad afbreken, denkt ook Van Nispen (SP).

Van Oosten (VVD) vreest dat criminelen door regulering juist "spekkoper zijn". Hij verwacht dus een averechts effect van het wetsvoorstel. Ook Segers (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) wijzen op de verstrengeling van de onder- en bovenwereld. Die verbondenheid met de criminaliteit zal in hun ogen niet zomaar verdwijnen door dit voorstel.

Volksgezondheid verbeteren

Voorstanders denken dat regulering van de teelt ook de volksgezondheid ten goede zal komen. Volgens Van Tongeren (GroenLinks) kan gecontroleerde teelt ervoor zorgen dat de kwaliteit van de wiet goed is, dus zonder landbouwgif en zware metalen en met de juiste sterkte.

Regulering is in het belang van de volksgezondheid, vindt ook Van Nispen. In de huidige situatie is immers geen controle op producten mogelijk. Met regulering komt er ook meer ruimte voor preventie en betere voorlichting, zeggen Koolmees en Volp.

Draagvlak in samenleving

De voorstanders wijzen op de groeiende maatschappelijke steun voor regulering. Van Nispen haalt een brief van de gemeentebesturen aan: 90% van de gemeenten omarmt dit voorstel. Koolmees wijst op burgemeesters, rechters en oud-politici die het D66-voorstel een warm hart toedragen.

Wiet is niet normaal

Dat het huidige gedoogbeleid niet houdbaar is, vindt Segers ook, maar hij ziet méér gedogen en reguleren niet als oplossing. Net als Van der Staaij denkt hij dat het normaliseren van wietgebruik zal leiden tot meer verslaafde jongeren. Van Toorenburg (CDA) noemt cannabis zelfs een "sluipmoordenaar". Zij wil met ouders blijven strijden tegen "deze troep" en zou coffeeshops het liefst sluiten.

Initiatiefneemster Bergkamp zal op een later moment reageren op de inbreng van de Kamer.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.