Het in september 2013 gesloten energieakkoord moet bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Nederland en het verminderen van de CO2-uitstoot. De woningcorporaties beloofden om hun woningen zodanig te verduurzamen dat ze in 2020 gemiddeld energielabel B hebben.

De afgelopen jaren hebben de woningcorporaties substantieel meer geïnvesteerd in verduurzaming, maar de bestaande plannen blijken onvoldoende om de afgesproken doelen te halen. Daarom bereidt de minister een verplichtende maatregel voor om 5 petajoule extra te besparen.

Kosten

Het verduurzamen van huurwoningen gaat vele miljarden kosten. Hebben de woningcorporaties daarvoor voldoende geld? Afspraak is afspraak, zegt Koerhuis (VVD), die stelt dat de woningbouwsector voldoende middelen heeft. Maar Ronnes (CDA) wijst erop dat grote woningbouwverenigingen in de Randstad vaak veel verouderde woningen hebben en daardoor in de problemen komen.

De rekening van verduurzaming van de corporatiewoningen zal terechtkomen bij de huurders, zo vreest Kops (PVV). Die worden volgens hem zo gedwongen om te betalen voor "peperdure linkse hobby's".

Het geld dat de overheid uitgeeft aan verduurzaming, komt nu volgens Beckerman (SP) grotendeels bij mensen met hoge inkomens terecht. Het zou volgens haar juist moeten gaan naar mensen die "in energiearmoede leven", bijvoorbeeld door huurwoningen beter te isoleren.

Gas

Verduurzaming van woningen is belangrijk om Nederland minder afhankelijk te maken van Gronings en Russisch gas, betoogt Van Veldhoven (D66). Van Tongeren (GroenLinks) wil daarom de aansluitplicht zo snel mogelijk afschaffen. Alle woningen moeten zo snel mogelijk energieneutraal worden, vindt Van Raan (PvdD), die denkt dat dit in 2030 haalbaar is als de verhuurderheffing wordt afgeschaft.

De Kamer stemt 26 september over de moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist