Certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

22 mei 2019, wetsvoorstel - Certificering van installateurs van gasverbrandingsapparaten moet het aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging verminderen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat dit mogelijk maakt.

De aanleiding voor het wetsvoorstel is het rapport Koolmonoxide - Onderschat en onbegrepen gevaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) denkt dat de officiƫle cijfers over koolmonoxideslachtoffers, jaarlijks vijf tot tien doden en honderden gewonden, een onderschatting zijn. Doordat de symptomen vaak niet worden herkend, is het werkelijke probleem waarschijnlijk drie tot vijf keer zo groot.

Ongevallen worden meestal veroorzaakt doordat installateurs hun werk niet goed doen, zo stelt de OVV. Het gaat daarbij niet alleen om verouderde installaties zoals geisers en kachels, maar ook om nieuwe cv-ketels. Met haar wetsvoorstel voert Ollongren de OVV-aanbeveling uit om te komen tot verplichte certificering.

Klimaattransitie

Smeulders (GroenLinks) noemt het wetsvoorstel "een tijdelijke regeling", want door verduurzaming zullen gasverbrandingsinstallaties op termijn verdwijnen. Daarom suggereert hij om de bijscholing voor de certificering te gebruiken om installateurs meer te leren over alternatieven. Kops (PVV) wil juist voorkomen dat invoering van het nieuwe stelsel "misbruikt wordt voor de vreselijke klimaattransitie".

De certificering richt zich op de veiligheid, benadrukt Ollongren, dus op het probleem koolmonoxide. Verbreding leidt tot extra kosten voor installateurs en consumenten.

Gemeentelijke handhaving

Gemeenten worden verantwoordelijk voor het in de praktijk handhaven van de certificeringsplicht. Zijn ze zich voldoende van die rol bewust, vraagt Ronnes (CDA) zich af. En hebben ze voldoende expertise in huis, zo wil Van Eijs (D66) weten.

Het toezicht moeten gemeenten naar eigen inzicht invullen, antwoordt Ollongren, waarbij de nadruk ligt op het beƫindigen van onveilige situaties. Om dat te bereiken kunnen ze onder andere boetes of dwangsommen opleggen.

Evaluatie

Leidt de verplichte certificering niet tot schijnveiligheid? En stijgen de kosten voor met name kleine installateurs niet te veel? Kops (PVV) heeft twijfels over hoe het in de praktijk uitpakt.

De minister wil het wetsvoorstel vijf jaar na de invoering in 2020 evalueren. Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA) stellen voor om daar drie jaar van te maken, zodat er sneller duidelijkheid is over verbetering van de veiligheid en een eventuele stijging van administratieve lasten en kosten.

De volledige invoering van het nieuwe stelsel kost tijd, zegt de minister: het gaat in fases. Zij wil wel een tussenbeeld schetsen in 2023, maar houdt vast aan een wettelijke evaluatie in 2025.

Meer maatregelen

De verplichte certificering van installateurs krijgt brede steun. Maar verschillende woordvoerders denken dat er meer kan gebeuren.

  • Koerhuis (VVD): neem zo nodig maatregelen tegen 150.000 gevaarlijke cv-ketels die in gebruik zijn
  • Van Eijs (D66): stimuleer verbrandingsinstallaties die vanzelf uitschakelen als koolmonoxide vrijkomt, het zogeheten failsafe
  • Smeulders (GroenLinks): zorg voor eenduidige Europese regelgeving

In Brussel wordt gesproken over de veiligheid van gastoestellen. Nederland stelt daarbij het gebruik van toestellen met failsafe aan de orde, antwoordt de minister.

De Kamer stemt op 28 mei over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Gemist