Fraude bij de handel in CO2-certificaten. Daarover berichtte ZEMBLA op 19 oktober jongstleden. Het gaat om verhandelbare rechten van bedrijven om een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten. Als een bedrijf bij internationale handel btw in het ene land niet betaalt, maar die in het andere land wel terugvraagt, pleegt het zogenaamde carrouselfraude. Een deel van de opbrengst hiervan is volgens de uitzending gebruikt voor de financiering van terrorisme.

Over de zaak die ZEMBLA heeft aangekaart, wil staatssecretaris Wiebes (Financiƫn) geen mededelingen doen, omdat die door de FIOD wordt onderzocht. Wel meldt hij dat Nederland bij het bestrijden van carrouselfraude internationaal een koppositie inneemt.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.