Op sommige scholen gaat geen enkele vmbo'er na het behalen van het diploma naar het havo. Terwijl bij andere onderwijsinstellingen de helft tot driekwart van de leerlingen doorstroomt. Dit blijkt uit gegevens van Scholen op de kaart.

Leerlingen moeten in gelijke gevallen dezelfde kans krijgen om van het vmbo naar het havo te gaan, benadrukt Rog. Hij denkt dat sommige scholen het doorstromen ontmoedigen, omdat ze vrezen dat dit hun resultaten negatief beïnvloedt.

84% van de scholen houdt zich aan de doorstroomcode, benadrukt Slob. Leerlingen met een gemiddeld examencijfer van 6,8 of hoger mogen op basis van hun vmbo-diploma naar havo 4. Scholen die toch aanvullende eisen stellen, worden daarop aangesproken. Slob is bezig met het vastleggen van het doorstroomrecht in de wet.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort

  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.

  • Kijk het debat terug via Debat Gemist