CDA vraagt naar de compensatie voor gedupeerden watersnood in Limburg

31 mei 2022, mondelinge vragen - De schadeafhandeling na de overstromingen in Limburg duurt te lang, vindt Knops (CDA). Hoe gaat staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) gedupeerden snel tegemoetkomen?

Na de watersnood in Limburg in juli 2021 beloofde de regering de slachtoffers ruimschoots te compenseren. Bijna een jaar later blijken mensen nog steeds te wachten op geld van de overheid en verzekeraars. Knops wil weten hoe de staatssecretaris gaat voorkomen dat mensen nog langer moeten "vastzitten in de papierwinkel".

Van de 2.800 schademeldingen zijn inmiddels 1.775 schaderapporten opgesteld, zegt Van der Burg. Voor particulieren die niet verzekerd zijn en buiten de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen vallen, is een coulanceregeling opgesteld. De uitvoerder van de schadeafhandeling, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bleek niet iedere schademelding gelijk te hebben behandeld. Daarom is een hersteloperatie gestart. Sommige gedupeerden krijgen daardoor een hogere tegemoetkoming.

Zie ook: