CDA vraagt naar beoordelingen arbeidsongeschiktheid door het UWV

25 juni 2024, mondelinge vragen - De beoordeling van arbeidsongeschiktheid door uitkeringsinstantie UWV gebeurt vaak onzorgvuldig. Van Dijk (CDA) vraagt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om een reactie.

De kwaliteit van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen van het UWV is ondermaats, bericht het AD. Het is "ronduit vernederend" om keer op keer te moeten verdedigen dat je ziek bent, betoogt Van Dijk. En juist bij de ondersteuning gaat veel mis. Welke verbetermogelijkheden ziet de minister?

De verslaglegging is heel vaak niet goed onderbouwd of verifieerbaar, erkent Van Gennip. Het is in het belang van cliënten dat het UWV meer beoordelingen gaat doen én dat de rapportage verbetert, benadrukt ze. De inzet van sociaal-medische centra moet hierbij helpen. Daarin wordt een verzekeringsarts vrijgespeeld om zich met keuringen bezig te houden. Een medisch secretaresse zorgt dan voor het administratieve proces.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct.