CDA stelt vragen over seksuele uitbuiting van jonge meisjes

13 juni 2023, mondelinge vragen - Misbruik van minderjarige meisjes, dat vaak online begint, is een groeiend probleem. We moeten hun seksuele integriteit beter beschermen, vindt Kuik (CDA).

Meisjes worden steeds jonger slachtoffer van seksuele uitbuiting. Slechts 5% is in beeld bij hulpverlening en politie. Volgens Kuik moeten we deze jongeren beter op de radar krijgen. Ze wil dat staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) technologie inzet om uitbuiting sneller op te sporen, meer werk maakt van preventie en ook de klant stevig aanpakt.

Seks met minderjarigen, gedwongen of niet, is per definitie strafbaar, benadrukt de staatssecretaris. Hetzelfde geldt voor bewust gebruikmaken van een slachtoffer van mensenhandel. Veel meisjes zien zichzelf niet als slachtoffer en opvang is vrijwillig, wat de hulpverlening bemoeilijkt. De politie probeert met digitaal rechercheurs online misbruik op te sporen. Ook werken hulporganisaties samen om te zorgen voor meer bewustwording onder deze kwetsbare groep.

Zie ook: