De langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingrijpend veranderd. Zorgtaken zijn van het Rijk naar de gemeenten en de zorgverzekeraars gegaan. De wijkverpleging is nu de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. Dat heeft een hoop onzekerheid teweeggebracht, zegt Dijkstra (D66), en die onrust is alleen maar vergroot door de uitspraken van PvdA-leider Diederik Samsom over de wijkverpleegkundige zorg. Ook de andere oppositiepartijen zijn verbaasd of zelfs geërgerd door de kritiek van Samsom op de zorgverzekeraars. "Het is misschien nog niet optimaal, maar het is werk in uitvoering", verdedigt Arno Rutte (VVD) het beleid van de staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid).

Uitspraken Samsom wekken ergernis

Samsom riep staatssecretaris Van Rijn op in te grijpen, omdat de zorgverzekeraars te veel bureaucratie veroorzaken in de wijkverpleging. Zijn kritiek wekt ergernis, want "de zorgverzekeraars doen gewoon wat de PvdA hen gevraagd heeft", aldus Leijten (SP). "En dan nu moord en brand schreeuwen?", valt Gerbrands (PVV) haar bij. Voortman (GroenLinks) vraagt aan PvdA-woordvoerder Wolbert of dit een "politiek toneelstukje" is of dat er nu écht een mogelijkheid is om iets te veranderen aan de praktijk. Volgens Wolbert is de richting goed, maar moet de uitvoering beter. Net als Voortman wil zij de uitvraag waarmee zorgverzekeraars de wijkverpleegkundigen belasten, verminderen.

Bureaucratie in wijkverpleging staat zorg in de weg

De wijkverpleegkundigen komen niet voldoende toe aan zorgen omdat ze bezig zijn met administratieve rompslomp, registraties en kantoorwerk, merken Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) op. Dat komt volgens Voortman "omdat zorgverzekeraars de raarste dingen uitvragen". Keijzer (CDA) noemt de minutenregistratie "regelgekkigheid" en hoopt dat die binnenkort definitief verleden tijd is. Ook coalitiepartner PvdA wil af van onnodige registraties, want volgens Wolbert is het systeem te veel gericht op verantwoording. Van Rijn ziet de oplossing in een andere bekostiging. Dat moet de wijkverpleegkundige voldoende ruimte geven, administratieve lasten verminderen en ervoor zorgen dat er geen onnodige registratie plaatsvindt.

Eenzaamheid is ook een punt van aandacht

De toenemende eenzaamheid onder ouderen is een ander punt van zorg. Huisartsen trekken aan de bel dat mensen vereenzamen, zegt Leijten. Zij ziet dat de oudere generatie angstig en verdrietig is: "Straks voelen zij zich te veel voor deze samenleving". Ook Dik (ChristenUnie) vraagt zich af hoe ouderen de zorg en de waardering kunnen krijgen die zij verdienen. "Eenzaamheid kun je niet alleen met geld bestrijden", merkt zij op. De staatssecretaris antwoordt dat de zorghervormingen ook gaan over de vraag hoe we de samenleving willen inrichten, en dat hij voor deze generatie de zorg juist zo goed en betaalbaar mogelijk wil regelen.

De Kamer stemt op 21 april over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.