Belastingregeling Nederland en Curaçao

5 juni 2024, wetsvoorstel - Staatssecretaris Van Rij (Financiën) stelt voor om de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) te wijzigen. Het gaat om een rijkswet. Daarom doen naast fractiewoordvoerders ook bijzondere gedelegeerden van de Staten van Curaçao mee.

Internationale ontwikkelingen op het gebied van antimisbruikbepalingen en wijzigingen in de fiscale wetten van zowel Nederland als Curaçao. Dat zijn de belangrijkste redenen om de BRNC aan te passen.

Het gaat onder andere om afspraken die in het kader van de OESO zijn gemaakt over Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Bij BEPS worden verschillen tussen belastingregels van landen uitgebuit door multinationale ondernemingen. Winsten worden daarbij kunstmatig verschoven naar locaties waar een lage of geen belasting wordt geheven.

BRNC en BEPS

Brownbill (bijzondere gedelegeerde (MFK)) spreekt zich uit voor het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking. Dat de BRNC voldoet aan de BEPS-richtlijnen, draagt volgens hem bij aan eerlijke en effectieve belastingheffing binnen het Koninkrijk.

De BRNC gaat op een aantal punten nog verder dan de BEPS-afspraken, stelt Vlottes (PVV) vast. Werkt dit door in belastingverdragen die Curaçao met andere landen sluit? Er is geen automatische doorwerking in andere verdragen, antwoordt Van Rij.

Belastingparadijzen

Het is belangrijk dat er internationaal wordt samengewerkt om belastingontduiking en -ontwijking te voorkomen, betoogt White (GroenLinks-PvdA). Nederland zou daarbij wat hem betreft meer voorop moeten lopen.

Zowel Nederland als Curaçao stond er in het verleden beroerd op als het gaat om het voorkomen van belastingontwijking, stelt Idsinga (NSC) vast. Het is goed dat beide landen dit imago van zich willen afschudden, wat ook tot uiting komt in de BRNC.

Curaçao staat nog steeds op zwarte en grijze lijsten van belastingparadijzen. Dit terwijl het land in staat en bereid blijkt om zich aan te sluiten bij de internationale standaarden, zegt Van Eijk (VVD). Nederland moet Curaçao daarin ondersteunen, vindt zij, zodat het van de negatieve lijsten verdwijnt.

Van Rij heeft er goede hoop op dat Curaçao aan de voorwaarden gaat voldoen en van de grijze lijst van de EU verdwijnt. Het land doet er volgens hem alles aan om het imago van belastingparadijs kwijt te raken.

Leerstoel

Mercelina (bijzondere gedelegeerde (PNP)) oppert om een leerstoel Koninkrijksbelastingverdragen in te stellen. Die kan bij een Nederlandse universiteit worden ondergebracht en er kan worden samengewerkt met de Universiteit van Curaçao.

Het ministerie van Financiën steunt het inrichten van een leerstoel, zegt Van Rij. Maar het initiatief daartoe moet van een universiteit komen.

De Kamer stemt op 11 juni over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort.
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct.