Behandeling Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne afgerond

7 maart 2024, wetsvoorstel – De oorlog met Rusland duurt voort en er lijkt nog geen einde in zicht. De Kamer debatteert daarom met staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) over een tijdelijke wet om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te regelen.

Twee jaar geleden kwam na de aanval van Rusland een grote vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang. Nu duidelijk is dat de opvang van Oekraïners voor langere tijd is, komt de staatssecretaris met een tijdelijke wet.

Eigen bijdrage

Het debat over het wetsvoorstel begon op 28 februari met de inbreng van de woordvoerders en de beantwoording van de staatssecretaris in eerste termijn. Toen kwam onder andere ter sprake dat Oekraïense vluchtelingen die in Nederland werk hebben een eigen bijdrage aan de opvangkosten zouden moeten betalen.

Veldkamp (NSC) wil de zekerheid dat de eigen bijdrage er komt. Daarom wil hij dat dit in de tijdelijke wet wordt vastgelegd. Volgens Ceder (ChristenUnie) en Koekkoek (Volt) moet eerst goed gekeken worden naar de uitvoerbaarheid van een dergelijke regeling.

Staatssecretaris Van der Burg bevestigt dat de eigenbijdrageregeling eraan komt. Bij het opstellen van de regeling wordt gekeken naar uitvoerbaarheid, haalbaarheid en risico's.

Podt (D66) staat volledig achter het principe van de eigen bijdrage, maar wil ervoor waken dat de uitvoering door gemeenten uiteindelijk meer kost dan oplevert. Keijzer (BBB) vindt dat in de eigenbijdrageregeling ook een forfaitair bedrag voor zorgkosten moet worden opgenomen.

Het principe van de eigen bijdrage draait niet om geld, maar om het behouden van draagvlak in de Nederlandse samenleving, stelt de staatssecretaris. Hij is bereid te kijken of een forfaitair bedrag voor zorgkosten mogelijk is.

Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben tot 4 maart 2025 recht op opvang in Europese lidstaten onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Brekelmans (VVD) vraagt zich af wat er na maart 2025 gebeurt. Hij wil weten of het kabinet inzet op een verlenging van de richtlijn. Ook Piri (GroenLinks-PvdA) wil dat op Europees niveau snel duidelijkheid wordt geboden over de juridische status van Oekraïense ontheemden na maart 2025.

Van der Burg stelt dat de richtlijn naar alle waarschijnlijkheid verlengd of opgevolgd wordt totdat de situatie in Oekraïne zodanig is dat mensen kunnen terugkeren.

Terugkeer

We moeten realistisch zijn over terugkeer, zegt Van Dijk (SGP). Hij denkt dat steeds meer Oekraïners niet meer vanzelfsprekend terug zullen keren naarmate de oorlog langer duurt. Markuszower (PVV) wil dat het kabinet bevordert dat ontheemde Oekraïense mannen teruggaan naar Oekraïne om hun land te verdedigen.

Op Europees niveau moeten scenario's worden uitgewerkt voor terugkeer, zegt de staatssecretaris. Zo wordt voorkomen dat er verschillen tussen landen ontstaan.

De Kamer stemt op een later moment over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
  • Kijk debatten terug via Debat Direct