Behandeling initiatief Wet werken waar je wilt afgerond

28 juni 2022, initiatiefwetsvoorstel - Van Weyenberg (D66) en Maatoug (GroenLinks) verdedigen hun wetsvoorstel om werknemers meer vrijheid te geven bij de keuze tussen werk op kantoor of thuis.

Corona heeft ons laten zien dat we meer kunnen dan we dachten op het gebied van thuiswerken, zegt Van Weyenberg. Daarom is het goed om het recht voor de werknemer op thuiswerken wettelijk vast te leggen. Of juist op kantoor, want het gaat in de wet om "werken waar je wilt". De werkgever mag een verzoek niet weigeren als het "redelijk en billijk" is.

Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is "ronduit positief" over dit initiatiefwetsvoorstel. Het bevordert het gesprek tussen werkgever en werknemer over arbeidsomstandigheden. Duidelijke criteria voor thuiswerken kunnen volgens Van Gennip ook bijdragen aan meer begrip tussen werkgever en werknemer.

Voordelen

Van Weyenberg wijst op mogelijke voordelen voor de maatschappij, zoals minder files en minder CO2-uitstoot, tot wel 400 miljoen kilo bij twee dagen per week thuiswerken. Kröger (GroenLinks) sluit zich daarbij aan: vanwege de klimaat- en energiecrisis moeten we brandstof gaan besparen.

Van Weyenberg deelt de zorg van De Jong (PVV) niet dat de wet zou kunnen leiden tot problemen bij kleine bedrijven of familiebedrijven, bijvoorbeeld omdat de sociale cohesie afneemt. De wet geldt alleen voor bedrijven met meer dan tien werknemers, benadrukt hij. Bovendien zien steeds meer werkgevers de voordelen van thuiswerken voor hun medewerkers.

Waarborgen

Welke waarborgen zijn er als bijvoorbeeld een callcentermedewerker vijf dagen per week thuis moet werken van een werkgever om kosten te besparen? Dat wil Van Kent (SP) weten.

Deze wet omschrijft de procedure wanneer een werknemer een verzoek indient, zegt Van Weyenberg. We kunnen met deze wet niet eisen dat een werkgever een kantoor opent, erkent hij. Wel kan een werkgever zo'n verzoek moeilijker weigeren dan in de huidige situatie, dus is het in het voordeel van de werknemer.

Administratieve lasten

Van Beukering (D66) wil weten of vrouwen het risico lopen om meer zorgtaken op zich te nemen als zij meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken. De coronapandemie was een uitzonderlijke omstandigheid, benadrukt Maatoug, maar het lijkt haar goed om de gendereffecten mee te nemen in de evaluatie van de wet. Maatoug omarmt ook de suggestie van Simons (VVD) om in de evaluatie na te gaan of de wet leidt tot meer administratieve lasten.

Informatiecampagne

Palland (CDA) onderschrijft de bedoeling van de wet, maar vraagt zich af of een informatiecampagne niet meer zal bereiken. Van Weyenberg denkt dat er een steviger signaal uit zal gaan van wetgeving. En ook over de nieuwe wet zullen werkgevers en werkgevers worden geïnformeerd.

De Kamer debatteerde eerder op 14 juni over het initiatiefwetsvoorstel. Zij stemt op 5 juli over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende motie.

Zie ook:

Naar boven