Vanaf 2015 behoort niet langer een eindtoets, zoals de Cito-toets, maar het schooladvies leidend zijn bij de overgang naar het voortgezet onderwijs (vo). Maar niet alle middelbare scholen lijken zich aan deze nieuwe regel te houden. Ze vragen om aanvullende informatie, zoals eerdere testresultaten, of laten leerlingen een extra IQ-test afleggen. Het is begrijpelijk dat middelbare scholen meer houvast willen, vindt Beertema (PVV), die het liefst zou zien dat de "objectieve" Cito-toets zijn centrale rol terugkrijgt. Maar de andere woordvoerders vinden dat het schooladvies doorslaggevend moet zijn. De basisschool leert het kind in acht jaar goed kennen, betoogt Ypma (PvdA).

Inspectietoezicht prikkelt vo-scholen tot extra eisen

Middelbare scholen hebben goede redenen om niet blindelings te vertrouwen op het basisschooladvies. Als leerlingen een te hoog advies krijgen, is de kans groot dat ze afstromen naar een lager niveau of blijven zitten. Dit kan vervolgens leiden tot een negatief oordeel van de onderwijsinspectie. Er zit perverse prikkel in het systeem, constateert Klaver (GroenLinks). Ook Siderius (SP) hekelt de afrekencultuur van de inspectie. Middelbare scholen zouden niet in de problemen moeten komen door missers van basisscholen, zegt Bisschop (SGP). Het is ongewenst als middelbare scholen hierdoor geen gemengde adviezen, zoals havo/vwo, meer accepteren, zegt Rog (CDA), die daarbij wel een uitzondering maakt voor categoriale gymnasia.

Pleidooien voor meer invloed voor ouders

Het advies van de basisschool en het besluit van een middelbare school over toelating van leerlingen, kunnen grote gevolgen hebben voor kinderen. Zorg er daarom voor dat ouders beter kunnen opkomen voor de belangen van hun kinderen, zegt Van Meenen (D66). Hij suggereert dat ze bezwaar zouden moeten kunnen maken bij een geschillencommissie. Ook Kuzu (GrK├ľ) wil de positie van ouders en leerlingen versterken. Onderadvisering zorgt er volgens hem te vaak voor dat talenten niet worden benut. Maar Straus (VVD) ziet dat probleem niet: als de eindtoets hoger uitvalt dan verwacht, moet het schooladvies worden heroverwogen.

De Kamer stemt 3 maart over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.