Afronding debat toekomst ouderenzorg

28 september 2023, debat – De Kamer gaat verder met het debat over de toekomst van de ouderenzorg met minister Helder (Langdurige Zorg).

De eerste termijn van het debat was op 14 september. Destijds werd besloten om de tweede termijn van het debat op een later moment te houden, na Prinsjesdag, zodat de begroting van VWS bekend zou zijn.

Financiën

Het is positief dat een aantal bezuinigingen zijn teruggedraaid, zegt Van der Staaij (SGP). We moeten volgens hem de kosten beheersbaar houden, maar de kwaliteit en de toegankelijkheid van de ouderenzorg moeten wel op peil blijven.

Er blijft geld op de plank liggen in de thuiszorg, maar toch is er een "afknijpbeleid", stelt Agema (PVV) vast. Zij vraagt aandacht voor de schrijnende situaties die hierdoor ontstaan.

Personeel

Ouderenzorgorganisaties kunnen het financieel niet rond krijgen door de bezuinigingen, vreest Mohandis (PvdA, ook namens GroenLinks), waardoor talentvolle medewerkers hun baan dreigen te verliezen. De minister belooft de ontwikkelingen goed te volgen. Ook zij wil een ontslaggolf voorkomen.

Medewerkers in de ouderenzorg doen met plezier en passie hun werk, zegt Paulusma (D66). Het is de taak van de politiek om ervoor te zorgen dat ze dat kunnen blijven doen. Werner (CDA) betoogt dat het daarbij belangrijk is om bureaucratie en administratieve lasten in de zorg zo veel mogelijk terug te dringen.

De dubbele vergrijzing vraagt om voldoende deskundig personeel, zegt Bevers (VVD), zoals specialisten ouderengeneeskunde. Een vast coschap ouderengeneeskunde en meer ouderengeneeskunde in het basiscurriculum van de geneeskundeopleiding kunnen daarbij volgens hem helpen. Ook de minister Helder denkt dat, maar het is aan de opleidingen zelf om dit aan te passen.

Er is een krappe arbeidsmarkt, zegt Eerdmans (JA21), en tegelijkertijd zijn er veel gepensioneerden die zich graag voor ouderen in hun omgeving willen inzetten. Om dit te bevorderen bepleit hij een financiële stimulans voor gepensioneerden en een bewustmakingscampagne.

Wonen

Het scheiden van wonen en zorg heeft geleid tot commerciële initiatieven, concludeert Dijk (SP). En die zorgen er volgens hem voor dat "bloedzuigers" de zorgbudgetten kunnen leegtrekken, waar ouderen de dupe van worden.

Het realiseren van voldoende passende zorgwoningen blijft ver achter op de afgesproken aantallen, benadrukt Den Haan (Fractie Den Haan). Dit is voor haar reden om financiële aanpassingen door het scheiden van wonen en zorg voorlopig niet door te willen voeren, totdat de Wet langdurige zorg is aangepast.

De kostendelersnorm zorgt ervoor dat ouderen niet gaan samenwonen, met elkaar of met hun kinderen, denkt Van Haga (Groep Van Haga). Hij pleit daarom voor afschaffing.

De Kamer stemt op 3 oktober over de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook