Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bikker, Van Nispen, Van der Staaij en Mutluer over het bericht 'Zorgen om online gokken in de klas: ‘Ze denken snel geld te verdienen’'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker, Van Nispen, Van der Staaij en Mutluer over het bericht 'Zorgen om online gokken in de klas: ‘Ze denken snel geld te verdienen’'

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Zorgen om online gokken in de klas: ‘Ze denken snel geld te verdienen’'

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid