Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Karabulut over het bericht dat de gemeente Enschede een zoekperiode van vier weken voor de bijstand hanteert

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.