Schriftelijke vragen : Het bericht “Nepdokteren in Kenia wordt beloond met ridderorde in Nederland”

Download

Indieners

 • Gericht aan
  E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Gericht aan
  E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Gericht aan
  R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Indiener
  R.P. van Laar, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuzu en Van Laar over het bericht “Nepdokteren in Kenia wordt beloond met ridderorde in Nederland”

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuzu en Van Laar over het bericht “Nepdokteren in Kenia wordt beloond met ridderorde in Nederland”

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport